بجا سخن بگویید مردها معتقدند: خان

بجا سخن بگویید  مردها معتقدند: خان

وقتی همسرتون عصبانیه چیکار کنید!

وقتی آقایون در لحظه عصبانی یا شتابزده هستن و درخواستی دارن که جواب و یا نظرتون در موردش منفی هست، میتونید اینجوری جوابش رو بدید که نه سیخ بسوزه نه کباب :
بله، ولی ...
درست میگی اما ...

البته این "اما" گفتن بسته به شرایط اون زمانتون میتونه با فاصله از جواب مثبت تون باشه.
در واقعا هدف اینه که کمی اون حالت عصبانیت یا لجبازی طرف مقابل کم بشه و اوضاع آروم تر بشه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟