بجا سخن بگویید مردها معتقدند: خان

بجا سخن بگویید  مردها معتقدند: خان

بجا سخن بگویید
مردها معتقدند: خانم ها زیاد حرف میز نند یا بسیار غرغر می زندد. پس ثابت کنید اینگونه نیستید. مردان از این خصیصه خوششان نمی آید، سنجیده و بجا سخن بگویید و غز نزنید، تلاش کنید چیزهایی که برای همسرتان تعریف می کنید تکراری نباشد...

نظر شما درمورد این پست چیست؟