homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بجا سخن بگویید مردها معتقدند: خان

بجا سخن بگویید  مردها معتقدند: خان

بجا سخن بگویید
مردها معتقدند: خانم ها زیاد حرف میز نند یا بسیار غرغر می زندد. پس ثابت کنید اینگونه نیستید. مردان از این خصیصه خوششان نمی آید، سنجیده و بجا سخن بگویید و غز نزنید، تلاش کنید چیزهایی که برای همسرتان تعریف می کنید تکراری نباشد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟