یکی از راه هایی که میتونیم به کمک ا

یکی از راه هایی که میتونیم به کمک اون نشون بدیم چقدر اعضای خانوادمون
(به خصوص همسرمون) برامون مهم هستند اینه که حتما موقع ورودشون به منزل به استقبالشون بریم حتما روبوسی کنیم و عنوان کنیم که
"چقدر خوب شد که امدی"
"دلم برات تنگ شده بود"
"جات خالی بود" و ...
اینجوری مشتاق میشن به امدن به خونه و حس میکنن که حضورشون توی خونه پر رنگه..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟