حترام به شوهر در جمع

وقتی در م

حترام به شوهر در جمع

وقتی در مهمانی هستید و قراره شوهرتون بعدا به جمع ملحق بشه هر وقت رسید، جلوی پاش تمام قد بایستید.

با این کار هم به خودتون احترام گذاشتید هم به همسرتون و هم دیگران رو به احترام گذاشتن به شوهرتون ترغیب کردید.

مامانم که همش سرش تو گوشی و تلگرامه! این که نشد زندگی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟