بعضی جمله ها توی دعوا مردها رو آت

بعضی جمله ها توی دعوا مردها رو آتیش میزنه
مثل
تو همیشه همینطوری هستی!
تو هیچ وقت منو نمیفهمی!

گفتن:
تو هیچ وقت....
تو همیشه...
ممنوع


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟