homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن

اصول حرف زدن با مرد:1- اجا

اصول حرف زدن با مرد:
1- اجازه بگیرم
2- نگاه کنیم ببینیم نقطه شروع برای حرف چیست
3- وقتی میخواهیم با مرد حرف بزنیم بیان موضوع بکنیم نه قضاوت خود
4- رعایت کل در برابر جزء باید باشد
5- متاسفانه خانومها در ضمن حرف زدن نگاهی به ویژگی مرد ندارند
6- حین وپس از صحبت به مرد خدمات بدهید
7- زن پس از صحبت تشکر وابراز راحتی داشته باشد

هر کدام از موارد این مبحث به صورت مفصل در روزهای آینده بیان می شود.
ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟