اصول حرف زدن با مرد:2- نگاه ک

اصول حرف زدن با مرد:
2- نگاه کنیم ببینیم نقطه شروع برای حرف چیست

نگاه کنیم ببینیم نقطه شروع برای حرف چیست. متاسفانه ما در آغاز حرف حمله میکنیم. در حالیکه ما باید با تایید مرد شروع کنیم. نباید نقطه اختلاف را بازگو کنید. مثلا مردی که دهها فداکاری و زحمت به این زندگی دارد، حالا با برادر شما قهر است. زن میگوید من مسئله داداشم. مرد به نظرش میرسد این همه خدمات برای همین نقطه اختلاف؟ در حالیکه زن اگر میخواهد این نیاز را مطرح کند. اول باید از نقاط تایید مرد شروع کند. اگر نیاز شما این است که شوهرتان با برادرتان آشتی کند و گفتگوکند باید اینجور شروع میکرد. که امروز خانه یکی از همسایه ها بودم دیدم همسرش سیگار میکشد. وای، چه نعمتی در کنار من بوده و متوجه نبودم. بعد تازه می گفت نماز هم نمیخاند، بعضی وقتها آدم وقتی در نعمت است نمیفهمد. من در کنار چه مردی هستم.

پس با یک نکته تایید شروع میکنیم. چرا؟ چون مرد استعدادش برای شنیدن کم است و دیگر اینکه میخواهیم الان حمله کنیم، باید مراقب باشیم حمله به معنی شکستن اقتدار مرد نباشد و به معنی اصلاح وتلاش مرد باشد. فکر نکند دارید او را نفی میکنید. اتفاقا بعضی وقتها مستقیم بگویید که من اگر الان دارم این را میگویم نه اینکه تو مرد بدی هستی، نه، اتفاقا تو خیلی محاسن داری. یا این را مستقیما میگوییم یا نمونه هایی را برای تایید حرفمان بکار میبریم. پس با تایید مرد شروع کنیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟