چگونه با مادر شوهرم رفتار کنم؟

چگونه با مادر شوهرم رفتار کنم؟

راهکارهای رفتار با مادر شوهر:


6.زمانی که با او هستید در هرجا و در حضور همه به او احترام بگذارید.

7.زمانی که احساس کردید حرفی برای گفتن ندارید بهترین کار سکوت است.

8.همیشه بخصوص در حضور مادر شوهر به وضعیت شوهرتان برسید.

9.در حضور او به پسرش احترام بگذارید و این را بدانید که با اولین بی احترامی به شوهر آنهم در حضور مادر شوهر،به او نشان دادید که اختلاف دارید و به او اجازه دادید که در زندگی خصوصیتان دخالت کند.

10.در حضور او از شوهرتان بدگویی نکنید.

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟