چگونه با مادر شوهرم برخورد کنم؟

چگونه با مادر شوهرم برخورد کنم؟

راهکارهای برخورد با مادر شوهر:

26.همواره بدانید که قطع رابطه هنر نیست. هنر آنست که رابطه را حفظ کنید.

27.زمانی که دیدید احترام ها کم شده بدون قطع رابطه برای مدتی از میزان رفت و آمدتان کم کنید .

28.در جایی که لازم است از حق خودتان دفاع کنید .هرگز به او توهین نکنید.چون شما عضوی از خانواده آنها هستید.

29.گاهی اوقات سعه صدر،سکوت و گذشت بهترین جواب است و باعث میشود بزرگوارتر جلوه کنید.

30.اگر دست روی نقاط ضعفتان گذاشت و به کررات باعث آزارتان شد،حتما از یک مشاور خانواده کمک بگیرید.

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟