سوال:شوهرم با خانم های اطرافش

سوال:
شوهرم با خانم های اطرافش رابطه صمیمی داره، شما گفته بودین بهش بگم که چقدر از این کارش ناراحت میشم ولی اینکه من بهش بگم و بالفرض که اونم حداقل جلوی من این رفتار رو نداشته باشه ولی اینکه من نسبت به اون دل چرکین شدم و احساس اینکه ازش بدم میاد با این کارش، با این چه کنم؟

پاسخ:
همه این احساس های ناگواری که به سراغت می آید را برایش توضیح بده و توضیح بده که از آمدن این احساس های آزاردهنده چقدر رنج می بری و دنبال راهی برای رفع آنها هستی و برایش توضیح بده که چقدر او می تواند در آرام کردن تو موثر باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟