اگر زن به فکر تجملات و خوش‌گذرانی‌ه

<p>اگر زن به فکر تجملات و خوش‌گذرانی‌ه

اگر زن به فکر تجملات و خوش‌گذرانی‌ها و هوسهای زودگذر و تسلیم شدن به احساسات بی‌بنیاد و بی‌ریشه باشد، نمی‌تواند آن راه را برود؛ باید این وابستگیها را که مثل تار عنکبوت بر پای یک انسان رهروست، از خود دور کند، تا بتواند آن راه را برود؛ کمااینکه زن ایرانی در دوران انقلاب و در دوران جنگ همین کار را کرد، و انتظار این است که در همه‌ی دوران انقلاب همین کار را بکند.

رهبر انقلاب؛ ۱۳۷۰/۰۸/۲۲


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟