تحسین همسر

خیلی وقتها شده که خانو

<p>تحسین همسر</p><p>خیلی وقتها شده که خانو

تحسین همسر

خیلی وقتها شده که خانومها از دوست خودشون یا خواهرشون تعریف میکنن ولی واقعا جای سواله که چرا برای شوهرشون این کار را انجام نمیدن، شاید چون تصور میکنن همسرشون به تحسین نیازی نداره؛ شوهر شما هم گاهی به قوت قلب دادن شما نیاز داره؛ بنابراین اگر ترفیع رتبه در شغلش به مقام بالای گرفت ،به افتخار موفقیتش جشن بگیرید و بهش یادآوری کنید که ارزش و لیاقتش را داشته؛ به علاوه اگر لباس مورد علاقه اش را پوشیده بود ،بهش بگید که: "خیلی خوش تیپ شدی."امتیاز شما به این مطلب کدام است؟