به نظرتون این جمله شیر"/>
جملات_جذب_کننده به خانومتون ب

جملات_جذب_کننده
به خانومتون بگید: "تو واقعا تحسین برانگیزی"
به نظرتون این جمله شیرینترین تحسینی نیست که بتونی به خانومت بگی؟؟
چرا خجالت میکشید
بهتره در یک زمانی که لبخند میزنه و یا چیزی عالی براتون آماده میکنه این کارو انجام بدین، با این تحسین بهش حس شاهزاده بودن میدین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟