homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بدانید هرگز همسر خود را با کسی مقایسه

بدانید هرگز همسر خود را با کسی مقایسه

بدانید هرگز همسر خود را با کسی مقایسه کنید، و هرگز همسر خود را با مادرتان مقایسه نکنید و در صحبت هایتان مراقب باشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟