homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بهترین شما مردى است که با همسرش به خو

بهترین شما مردى است که با همسرش به خو

بهترین شما مردى است که با
همسرش به خوبى رفتار کند و من
از همه شما نسبت به همسرم
خوشرفتارتر هستم
رسول خدا (ص)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟