homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
وقتی از کسی ناراحت استبه سخنان او گو

وقتی از کسی ناراحت استبه سخنان او گو

وقتی از کسی ناراحت است
به سخنان او گوش دهید
و در موقعیت مناسب
در صورتی که حق با او نیست
او را به آرامی و با محبت راهنمایی کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟