homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
هیچ وقت زن ها را دست کم نگیرتنها موجو

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیرتنها موجو

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیر
تنها موجوداتی هستند که
بچه را تبدیل به مرد
و مرد را تبدیل به یک بچه میکنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟