homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
نیازاصلی احساسی خانم‌هاعزیز شدنهای

نیازاصلی احساسی خانم‌هاعزیز شدنهای

نیازاصلی احساسی خانم‌هاعزیز شدنه
این مسئولیت شماره یک همه شوهر
هاست باید کاری کنی که همسرت
احساس کنه دوستش داری وقدرش
را میدونی فقط اون اولویت زندگی شماست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟