آقایون محترم....

اگر خانومتون

آقایون محترم....

اگر خانومتون خسته شده،احساس ناتوانی میکنه بهتون اطمینان میدم که اگر بهش توجه بشه،
نه تنها حالش جا نمیاد بلکه از کار کردن لذت هم میبره .اگر به طبیعت زنانه زن توجه نشه،احساس فرسودگی و خستگی میکنه

مفهوم این جمله این نیست که خانوم ها تو خونه احتیاح به کمک ندارن و همه کارها را خودشون انجام بدن.

زن امروزی در خانه احتیاج به حمایت و کمک دارن. اگر مرد هفته ای سه یا چهار بار، بیست دقیقه از وقتش را به همسرش اختصاص بده،مطمئنا نیازهای عاطفی همسرش را برآورده کرده.

پس شما با این وقتی که برای خانومتون در طول هفته میزارید ،نه تنها خانومتون را خوشحال و راضی نگه میدارید،
بلکه وقتی وارد منزل میشید

حتی اگر خانومتون خیلی خیلی کار کرده باشه و خسته باشه ولی به خاطر همون حمایت عاطفی که ازش دارید پذیرایی وجود شما به طور منحصر به فردی هست.

پس با یه کوچولو توجه شما به خانومتون و ابراز علاقتون روحیه ی اون را دگرگون میکنید.

این پیام را برای آنهایی که دوستشان دارید ارسال کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟