یافتن گزینه مناسب برای ازدواج یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نظر نمی پسندم

ایجاد یک روبات تلگرامی توسط نهاد رهبری در دانشگاهها و دریافت مشخصات و شرایط دانشجویان آماده به ازدواج و بررسی و تطبیق افراد متناسب با هم توسط کارشناسان مربوطه و معرفی این افراد به هم. در ضمن یک کانال تلگرامی هم ایجاد شود تا اخبار و اطلاعات مربوطه و ازدواجهای موفق هم اطلاع رسانی شود.

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟