چیزهای کوچک مهم‌اندبعضی مردها فکر

<p>چیزهای کوچک مهم‌اندبعضی مردها فکر

چیزهای کوچک مهم‌اند
بعضی مردها فکر می‌کنند اگر یکبار همسرشان را سورپرایز کنند،
دیگر برای باقی عمرشان بس است

گاهی در راه برگشت به خانه شیرینی موردعلاقه‌ ی همسرت
رو واسش بخر یا هر چیز کوچکی که خوشحالش

میکنه رو واسش بگیر مطمئن باش که خیلی تو روحیه اش
تاثیر خوبی میگذاره و ازت قدردانی هم میکنه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟