مهارت خودآگاهی چیست؟

مهارت خودآگاهی چیست؟

خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترسها و انزجارهاست.

برای بیشتر ما توصیف ویژگیهای اخلاقی و رفتاری خود و دیگران کار سخت و دشواری می باشد، به عنوان مثال ممکن است پاسخ به این سئوال که چه کسی هستیم؟

بیشتر ما فقط در مورد ویژگیهای کلی و عمومی خود از جمله سن، جنس، نام خانوادگی، تحصیلات، وضعیت شغلی و. . . خود صحبت می کنیم، و از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری خود اطلاعات کافی و مناسبی نداریم.


به عنوان مثال: نمی دانیم که چه کارهایی را خوب می توانیم انجام دهیم. چه ویژگیهای اخلاقی خوب و مثبتی داریم. چه ویژگیهای منفی اخلاقی داریم. چه اهداف و آرزوهای برای زندگی خود داریم. چه علایقی داریم و الویتهای زندگی ما چیست. چه چیزهایی ما را ناراحت یا خوشحال می کند و . .

رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی موثر و همدلانه است. به طور کلی در مهارت خودآگاهی می آموزیم که:

1- با تکیه بر نقاط قوت برای بهبود نقاط ضعف خود تلاش کنیم. آگاهی از نقاط ضعف باعث می شود که فرد بتواند تسلط بیشتری بر خود داشته باشد.

2- احساسات خود را بشناسیم. چون فردی که از احساسات خود آگاه می شود می تواند آنها را کنترل کند. ناتوانی در کنترل و مهارت احساسات می تواند به اعتیاد، خشونت و . . . بینجامد.

3- از نیازهای خود اطلاع پیدا کنیم و یاد بگیریم که از مسیرهای سالم نیازهای خود را مرتفع سازیم.

4- در زندگی خود اهداف واقعی را دنبال کنیم، و از دنبال کردن اهداف غیر واقعی تخیلی و کمال گرایانه پرهیز کنیم، چرا که اهداف غیر واقع بینانه باعث ناکامی و به تبع آن خشم و خشونت می شود.

5- در نهایت خود آگاهی باعث ارزشمندی ما می شود، و به ما کمک می کند تا به جای ارزش های کاذب به دنبال ارزش های واقعی باشیم و رضایت کامل از زندگی داشته باشیم.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!
فرحناز می گوید:
توانایی شناخت همه مهارت ها که باید در زندگی به کار ببرم
هانيه سادات می گوید:
عالی ومفید
ناشناس می گوید:
عالی
حسین می گوید:
بسیار عالی