homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۱۱۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
منت همسرت را بکشاز دلش در بیاورحتی

منت همسرت را بکشاز دلش در بیاورحتی

منت همسرت را بکش
از دلش در بیاور
حتی اگر تو مقصر نیستی
حال هر دوی شما بهتر خواهد شد
تو و همسرت به هم نیازمندید
پس نیازتان را له نکنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟