گاهی با عجله اسمت را که می گو"/>

آقای عزیز گهگاهی زن قصه ات ر

آقای عزیز
گهگاهی
زن قصه ات را
"بانوی من"صدا کن

گاهی با عجله اسمت را که می گوید
آرام بگو جانم؟
بعد میبینی چه با شرم میگوید
جانت بی بلا باد.

گاهی بی هیچ دلیلی برایش شکلات بخر
کنارش بنشین و تماشا کن
بانویی را که ذوق میکند از همان شکلات.باورکن
شیرینیش بیشتر به خاطر دستان توست

آقای عزیز!...
بیا یک راز زنانه را برایت فاش کنم

دخترها بیشتر از هرچیزی سادگی را دوست دارند یک سادگی پر از شوق های کوچک و رنگی "همین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟