عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

معماریانی گفت: زوج های جوان در سفر به مشهد از ما انتظار

عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:


عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

در میزبانی از زوج های دانشجو تجلی گر سیره و فرهنگ رضوی باشیم

معماریانی گفت: زوج های جوان در سفر به مشهد از ما انتظار تجلی سیره و فرهنگ رضوی را دارند لذا باید با تقویت فرهنگ میزبانی و به عنوان سفیر امام رضا(ع) با میهمانان تعامل مناسبی داشته باشیم.

به گزارش ستاد خبری بیستمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی (طرح ملی همسفر تا بهشت)، جلیل معماریانی، مدرس دانشگاه، امشب در نشست توجیهی عوامل طرح در محل هتل پردیس اظهار کرد: زوج های جوان در این سفر از شهروندان مشهدی انتظار تجلی فرهنگ رضوی را دارند لذا باید با تقویت فرهنگ میزبانی و به عنوان سفیر امام رضا (ع) با میهمانان تعامل مناسبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: نیت کار، ارزش آن را مشخص می کند، چرا که ممکن است کاری را با حجم بزرگ انجام دهیم اما نیتمان آن را کوچک جلوه دهد؛ به عبارت دیگر نیت به کار ضریب می دهد. اگر کاری را با «بسم الله الرحمن الرحیم« شروع کنیم قطعا در آثار کار شریک خواهیم بود.

عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه نیت و نگاه، به کار، طراوت و ارزش می دهد، تصریح کرد: در کار تشکیلاتی، فعالیت کسانی که کارشان دیده نمی شود و در ویترین نیستند، دارای اجر بیشتری است.

معماریانی خطاب به نمایندگان ستاد ازدواج دانشجویی مستقر در هتلها یادآور شد: شما به کار با ارزشی ورود پیدا کرده اید؛ در واقع شما فعالان در طی این مدت افزون بر تجربه یک کار گروهی بزرگ و مهم، فرصت آشنایی با منش، خلقیات، روحیات، آداب و رسوم و فرهنگ کل کشور را پیدا می کنید.

وی اظهار کرد: در اقیانوس آموزش قرار گرفته اید و فضاهای چند وجهی با فرصت های چندگانه پیش روی شما واقع شده است. از طرفی بهره وری عملکرد با اقدام به موقع حاصل می شود و عدم تشخیص اولویت، کارها را به تعویق می اندازد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟