homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
ویژگی های اقتدار مردانه چیست؟اقتد

ویژگی های اقتدار مردانه چیست؟اقتدار مردانه دوستان خوب من آقایون بزرگواری
که دارید پیام منو میخونید.اقتدار مردانه نه سلطه پذیری است .مرد اهل سلطه نیست.
شما مدیر زندگی هستید."الرجال قوامون علی النساء"شما دوام و قوام زندگی هستید نه
سلطه گر زندگی.شما مدیرید.آقایون مدیرید.خانم ها مدیریت مرد رو بپذیرید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟