کاروان دوم دوره نوزدهم/گزارش تصویری میثاق آسمانی

گزارش تصویری میثاق آسمانی کاروان دوم در حرم مطهر رضوی با حضور حجت الاسلام ماندگاری

کاروان دوم دوره نوزدهم/گزارش تصویری میثاق آسمانی

IMG_5055 IMG_5060 IMG_5062 IMG_5067 IMG_5069 IMG_5076 IMG_5077 IMG_5082 IMG_5084 IMG_5088 IMG_5089 IMG_5092 IMG_5099 IMG_5108 IMG_5109 IMG_5111 IMG_5114 IMG_5116 IMG_5117 IMG_5120 IMG_5124 IMG_5127 IMG_5129 IMG_5133 IMG_5136 IMG_5138 IMG_5144 IMG_5151 IMG_5158 IMG_5170 IMG_5172 IMG_5173 IMG_5175 IMG_5176 IMG_5180 IMG_5181 IMG_5183 IMG_5185 IMG_5187 IMG_5189 IMG_5190 IMG_5194 IMG_5196 IMG_5198 IMG_5200 IMG_5204 IMG_5207


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟