آقایون لطفا به همسرتون توجه کنید

<p>آقایون لطفا به همسرتون توجه کنید</p><p>

آقایون لطفا به همسرتون توجه کنید

خانمها نیاز به دیده شدن دارند
مثلا وقتی تغییری در خونه یا ظاهرشون ایجاد میشه
انتظار دارن دیده بشه...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟