راه اندازی شبکه خیرین راه اندازی شبکه خیرین نظر نمی پسندم

بعضی ها خانه دارند ولی بی استفاده و خالی است، بعضی ها سرمایه دارند و امتیاز وام دارند، بعضی ها دوست دارند به زوجین دانشجو کمک کنند؟ و جهیزیه تهیه کنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟