متن کارگاه آموزشی بنیان های روانی زن و مرد دکتر حبشی

متن کامل کارگاه آموزشی بنیان های روانی زن و مرد دکتر حبشی

متن کارگاه آموزشی بنیان های روانی زن و مرد دکتر حبشی

متن کارگاه آموزشی بنیان های روانی زن و مرد دکتر حبشی
• مفهوم اقتدار مرد
• نشانه های اقتدار در جسم مرد
• نشانه های اقتدار در روان مرد
• استفاده نا به جای مرد از اقتدار
• لازمه های اقتدار صحیح
• نشانه های اقتدار صحیح
• رفتار های اقتدار شکن زن
• رفتارهای اقتدار شکن خانواده ی زن
• دو نکته ی دیگر در باب اقتدار
• عمقی بودن مرد و سطحی بودن زن
• رفتار مرد در مقابل حرف زدن زن
• انواع حرف زدن زن
• تفاوت در محبت، محصول دوم عمقی نگری و سطحی نگری
• علامت های محبت مورد نیاز زن
• نشانه های بی علاقگی مرد به زنش
یکی از مسائلی که باعث می شه شما در انجام فردیت گرفتار بشوید، نشناختن اساس و بنیان روانی جنس مکملتونه.
در یک خانوم چی می گذرد؟ در یک آقا چی می گذرد؟ اگر قرار باشه ما برحسب دریافت ها و گرایش های خودمان این زندگی مشترک را قضاوت کنیم درگیری ش قطعی ست.
حتما چالش هایش را ایجاد می کند. بریم بشناسیم بنیان های روانی زن و مرد را تا به کمک این مسائل بتوانیم سبک کنیم زحمت خودمان را و وسیع کنیم آثار و نتایجش را.
می خواهیم بدانیم زن ها چه جور موجوداتی هستند و آقایون چه جور اعجوبه هایی.

مفهوم اقتدار مرد:
برای فهم این از این مثال آغاز می کنم در بدن انسان اعضا و احشایی وجود دارد مثل قلب و ریه و کلیه و کبد که هرکدام مشغول یک کارکردی هستند. پس یک گردش خون، حرکت، تنفس را ممکن می کند. اگر این اعضا بخواهند به کارکردهایشان برسند باید مستقر بر پایه ای باشند که آن پایه در بدن اسکلت است. تجسم بکنید اگر اسکلت را که پایه ی کارکردهای اعضای بدن است از بدن جدا کنیم اعضا برحسب وجود قادر به کارکرد نیستند روی زمین پهن و لهیده رها نی شوند. چون مستقر بر پایه شان نبودند.
طبق این مثال مرد داری یک آثار و نتایجی است محبت و معیشت و خدماتی داره که کارکردهای مرد را شامل می شود. اگر انتظار داریم این کارکردها درست عرضه شود باید مراقب پایه ای باشیم که در روان مرد نقش بنیانی و اسکلتی دارد. چی اینجا بگذاریم خوب است؟ لابد مفاهیمی را مثل غرور، قدرت، غیرت، شجاعت، مدیریت می شمارید. اینها همه آثار یک مفهوم اساسی به نام اقتدار است. خداوند مرد را بر پایه ی اقتدار آفرید. بریم نشانه های اقتدار را در جسم و روان مرد ببینیم.

نشانه های اقتدار در جسم مرد:
در جسم: پوست را ضخیم آفرید در حالی که در خانوم نازک و شفاف است. آقایون دیدید به امورات و وسائل هجوم می برند؟ درحالی که خانوم ها با ملاحظه و احتیاط عمل می کنند؟ یه بخش مربوط به اینه. عضلات را در مرد حجیم آفریده نزدیک به یک دوم وزن آقایون عضله است در حالی که این میزان در خانوم ها حدود یک سوم وزنشونه. می خواهیم یه راهپیمایی انجام بدیم. چه اتفاقی می افته؟ آقایون جلو می افتند. استخوان بندی در مرد محکم و مقتدر آفریده شده درحالی که در خانوم ظریف و سست است. مشاهده کردید آقایون با آقایون وقتی می خواهند خوش وبش بکنند گاهی ضربه می زنند؟ می کوبد به پشت دوستش:خوبی؟ مشت می زند به شانه اش چطوری؟ دستشو می کشه بریم. هل می ده راه بیفت. یه دونه از این کارارو با خانوم بکن می گه چرا می زنی؟ آزار داری؟ او را زحمت حساب می کند. فشار حساب می کند. صدا را بم آفریده تارهای صوتی و عضلات حلقی را طوری در مرد طراحی کرده که تولید یک صدای درشت و پرطنینی را می کند. گاهی مرد دارد با زن حرف می زند خانوم می گه چرا داری داد می زنی؟ داد نمی زنم. سوال پرسیدی دارم جوابتو می دم. می خوای اصلا حرف نزن. می گه خب نه شما داری داد می زنی. عصبانی ای. عصبانی نیستم اگر شما نکنی.

نشانه های اقتدار در روان مرد:
1) جرئت و جسارت در مرد، پرهیز و کناره گیری در زن:
بریم ببینیم در روان به مرد چه بخشیده. اساسی ترین عنوانی که خداوند براي تامین اقتدار به مرد داده جرئت و جسارته. در حالی که خانوم ها اهل پرهیز و کناره گیری هستن.
استفاده ی غلط از جرئت و جسارت:
1- آقایون از این جرئت جسارته استفاده ی خوبی نمی برند. برخی از خطاهای رفتاری آقایان در بهره گیری از جرئت و جسارت این چیزهاست: یکی این که خانوم هارو تحقیر می کنند. شما خانوما از سوسکی می ترسید.
2- کار دومشون اینه نمایش قدرت می دن جای رایجش کجاست؟ رنندگی. خانومه می گه علی یه کم آروم تر. من هنوز سرعت نرفتم. سرعت برم چی می گی
3- کار سومش اینه تهدید و آزار جنس زن می کند. از ناحیه ی جرئت جسارتش. عمدتا این تهدید و آزار را ناخواسته و سهوی انجام می دهد. گاهی هم عمدا. سهوی مثل چی؟ گفت با شوهرم خواستیم بریم سفر لب جاده که رسیدیم به من گفت خب خانوم کمربندتو ببند اشهدتو بخون تا راه بیفتیم. گفتم داریم می ریم سفر دیگه. یه حرف شیرینی بزن به دل آدم بشینه. جاده س دیگه. مرگ و میرم داره.
جا به جا شدن این ویژگی در زن و مرد در نسل امروز:
موضوع دیگه ای که در باب جرئت و جسارت هست اینه که جای این دو ویژگی مخصوصا در نسل امروز داره در جنس زن و مرد عوض می شه.. خانوما بدوند هیج ویژگی به اندازه ی جرئت و جسارت تخریب کننده ی زن نیست. جرئت و جسارت زن پایمال می کنه. زن دو تا اساس و ارزش داره باید دائما توی حالاتش حرکاتش لحن و گفتار و سکناتش مراقبش باشه. یکی لطافت زنه دیگری طراوت زن. زنی که جسور و جری شد پا گذاشته روی لطافت و طراوتش. متانت زن هم محصول همین دو ویژگیه. پس مراقب باشید یه وقتی به سمت جرئت و جسارت جهت نگیرید.
از اون طرف آقایونی که زدن لطیف شدن اینم خبر بدیه. آقای دانشجو اومده پیش من لباس جلفی پوشیده آرایش غلیظی کرده یه کیف بندی زنانه به شونه ی دستش از بند کیف آویزان. بدنشو تکان می ده با یک صدای نازک آقای دکتر من یه سوالی دارم گفتم عزیزم صاف بایست. چرا تکان می خوری؟ گفتم چرا کیفت بندیه؟ گفت اینا مده. بد مدیه. کیف مرد باید مقتدر توی دستش لمس بشه. روی شخصیت و اقتدارت اثر می زاره. تو مردی. اینجوری بخوای فردا تاسیس زندگی کنی با اولین مشکل که دیگه تموم میشی. مامان بیا تکلیف مارو روشن کن.. بعد من می رم تو خوابگاه دانشجویان دختر می گم علاقه هاتونو بگید تکواندو دفاع شخصی می گم احیانا نظرتون راجب دوخت و دوز و پخت و پز چیه؟ اه بچه چی؟ ای بابا. خیلی مراقب این لطافت در برابر جرئت و جسارت باشید.
نکته ی تربیت فرزندی!:
اما نکته ی دیگه ای که باید درباب جرئت و جسارت تدانيمکه وقتی فرزند دار شدید که توصیه تون می کنم زود پدر و مادر بشید نزارید بعضیا می گن فوق لیسانسو بگیریم بعد برای دکترا آنگاه بعد. نه عزیزم تو همین جوانی فرزند دار شید. یه شش ماه یک سالی که از این شور و نشاط های زندگی تون گذشت برید پدر و مادر بشید. اثر این مطلب اینه که الان سرعت فاصله ی نسلی زیاده. وقتی بچه یک نوجوان 15ساله شد که نباید بخوره به یک بابای 50ساله 45ساله. بابای جوان می خواد تا تعامل رفتاری هم درکی تفاهم اتفاق بیفته. الان شما خودتونو نگاه کنید پدر و مادرانتون اگه فاصله ی سنی زیای از شما دارن نیازهای شمارو خوب درک می کنن؟ شما شرایط اونارو خوب درک می کنید؟ نمی کنید. فردا همین می شه مشکلات شما با فرزندانتون. پس توی همین جوانی فرزند دار بشید. کار ندارم ان شاالله وقتی فرزند دار شدین وقتی فرزندتون جنسش پسر بود اینو نده دست مادر. این باباشو می خواد برای تربیت. پسربچه ی دوساله ی شما می ره روی صندلی می خواد بپره مامان میزاره؟ نه عزیزم پات یه طوری می شه خودم بغلت می کنم. این باباشو می خواد بگه این که چیزی نیست پسر. برو از رو طاقچه بپر. جرئته باشه تا تشویقش کنه. پسربچه ی شما با مامان بره کوچه و بازار که مامان دستشو ول نمی کنه نمی زاره چادرشو رها کنه خیابان ماشین خطر داره. از کنار دیوار دست منو بگیر گم می شی. این باباشو می خواد دست اینو نمی گیره. از روی جوب و جدول می پره. عادی رفت و آمد کنه جسارت منتقل شده.
2) سرعت طبیعت مرد، ولی سم برای زن:
. آقایون سریعن در حالی که سرعت برای زن سمه. یکی از ایرادای دائمی جنس مرد به زن چیه؟ بجنب بدو بیا چقدر معطل می کنی.. درحالی که آقایون سرعت برای شما طبیعت وجودتونه. برای زن این سمه. می دونید؟ اگر سرعت را تحمیل کردین به زن مانع شدید از دوچیز. 1- لذت و بهره شو تخریب کردید. شما خدمات به زن بدید با سرعت. نمی خواد. سریع لباستو بپوش با ماشین ببرمت. می گه نه. شما عجله نده به من. تو برو من خودم از روی استراحت میام. 2- آرامش و تمرکزش رو هم به هم می زند.
خانوما از موش می ترسن. چرا؟ یعنی اینقدر شناخت و تدبیر ندارن که موش قدرت آزار نداره؟ شما یه نوزادی رو بزاری یه موشم به سمتش رها کنین از روی بدن نوزادم بره چه کارش می کنه؟ پس چرا خانوم ها می ترسن؟ این سرعت موشه که روان زن متزلزل می کنه.
3) شدت در مرد، نرمی و ملایمت در زن:
نشانه ی بعدی شدته. آقایون شدیدن در حالی که خانوم ها نرم و ملایمن. می خوایم با یه بچه ی غریبه ای آشنا بشیم روش خانوم چیه؟ نرم ملایم بیا ببینم عزیزم چه لباس قشنگی پوشیدی. اسمت چیست؟ مرد می خواد همین کارو بکنه. می گه بیا ببینم. گرفتش بقیه ی لطفش چیه؟ پرتابش می کنه به بالا. بچه داره از ترس جیغ می زنه. میگه یه بار دیگه بندازمت؟
نکته ی خیلی مهمی بدونید که نیاز جنسی برخلاف تصوری که در عموم رایجه در خانوم ها بیش از آقایونه. زنان به روابط جنسی ملتمس تر و حریص ترن. اوج لذت جنسی یا حد ارضا آستانه ش دوبرابر آقایونه در خانوم ها. لذتی که یک زن از رابطه ی جنسی می تونه ببره هیچ مردی به پایش نمی رسد. زمان برداشت یعنی بتونه باقی بمونه در قله ی ارضایش حداقل در خانوم ها 10برابر آقایونه. پس چرا با این بیشتر بیشتر زنان از بستر جنسی فرارین و اینطور گمان می شه که آقایون بهره بردارن خانوم ها برده. باید برعکس این باشه. علت اینجاست. آقایون تو رفتارهای جنسی شونم سریع و شدیدن. برید ببینید سرعت و همچنین شدت چه می کنه با روان زن. مانع می شوذ از لذت و بهره آرامشو تمرکز. بستر جنسی جای چیه؟ جای همین نتایجه. وقتی مرد با سرعت و شدت، لذت و آرامش را از بستر جنسی ببره رابطه ی جنسی چه ارزشی داره برای خانوم؟ تعریف خانوم ها در روابط جنسی اینه ملتمس های فراری
4) سختی و محکمی در مرد، سستی و ظرافت در زن:
سختی و محکمی نشانه ی چهارم. خانوم ها سست و نازک و ظریف هستند. دیدید آقایون از کارهای ظریف استقبال نمی کنن. علی بیا این پارچه رو ببریم این توررو بزنیم. بزن دیگه. دست به اون میز نزن اون کار خودمه اون کار سخته محکمه. از صدای دلر خوشش میاد. میخرو کوبیده دو تا چکش اضافه م می زنه. با این نشانه ها معلوم شد اساس مرد اقتدار است. بریم ببینیم آیا آقایون از این اقتداره استفاده ی درستی هم می برند؟ یا نمی برند؟
استفاده نا به جای مرد از اقتدار:
مهم ترین مشکلی که مرد در مدیریت زندگی ش داره همینه. اقتدار را نابه جا استفاده می کنه. دوتا مفهوم از اقتدار به دست میاد. یکیش غلطه. متاسفانه آقایون بیشتر سمت این تفسیر از اقتدار رفتن. علتشم اینه که چون اقتدار در مرد تولید قدرت می کنه آقا از این قدرت استفاده می کنه برای اعمال سلطه. نه، لازم نکرده، بشین، هرگز، مبادا، نبینم، صلاح نمی دونم، تکرار نشود، ببین چی می گم. از سلطه اش استفاده می کند. درحالی که خداوند بر تامین این امکان عظیم به مرد در شکل درست و قرآنی قصدش این نبود که مرد را سلطه کند. می خواست مرد ستون پایه و تکیه باشد برای زندگی. خداوند مرد را محکم آفرید زن را نازک و لطیف بگذراد برپایه ی مرد. آقایی که این ترجمه را به سمت سلطه برده گذاشته زیرپا. زن از این نمای مرد بیزار و فراریه
قوام رو که من و شما نباید تفسیر کنیم. باید بریم سراغ مفسر کبیر قرآن علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان. می گه عرب وقتی یک نهال تر و تازه ای هست نمی تونه بار خودشو تحمل کنه یک چوب سختی رو میاره زیر این حائل می کنه به این می گه قوام. تا کمک کنه این درخت سرپا بایسته. الرجال قوامون علی النسا. قوام احاطه نیست سلطه نیست
اگر مرد بیاد به سمت این ترجمه ی حقیقی اقتدار بریم ببینیم که چی پیدا می کنه. دوتا ترجمه داره.

لازمه های اقتدار صحیح:
1- استحکام لازمه اقتدار:
یک ترجمه ش یعنی آقایون باید این دوتا ویژگی هارو در خودشون بیابند. استحکامه. خانوم میگه میخوام یه مطلبی رو به شوهرم بگم جرئت نمی کنم بدش نیاد ناراحت نشه قهر نکنه آزرده نشه دلخور نشه اصلا بگم؟ واکنشش چیه؟ می ترسه بیاد مطلبشو به مرد تکیه بده.. بعد ما می بینیم تو خونه مادر به بچه می گه بابات خوابیده برو کنار می دونی که اگه بیدار بشه این اگه مادرم میومد به بچه تذکر می داد می گفت ولش کن خانوم بزار راحت باشه. باباجون بازی تو بکن. حتی اگه بچه بگه بابا من بپرم رو شکمت؟ خوشت میاد بپر بابا. استحکام منم اینجام مرد.
2- امنیت لازمه ی اقتدار:
به دیواره محکمه می شه بهش تکیه داد؟ اگه خیس و رنگی باشه تکیه نمی دم. چون استحکام رو داره امن نیست. امن بودن شرط دوم و لازمه ی اساسی دیگه ای در ارزش اقتدار مرده. خانومی گفتن من الان که به شما زنگ زدم گوشی داره از شدت اضطراب تو دست من می لرزه. پرسیدم چرا؟ یه آقایی هست زنگ می زنه خونه ی ما مزاحم میشه. خانوم شما با ایشون قول و قراری داشتی؟ سابقه و سر وسری داشتی؟ گفت نه به هیچ وجه من اصلا نمی دونم این آقا کی هست. خب پس چرا به شوهرت نمی گی؟ ا همه ی ترس من شوهرمه. می گی بهش بگم؟ ناراحت نمی شه؟ یه وقت طغیان نمی کنه؟ ممکن نیست به من نسبت بده؟ زن تحت فشار روانیه باید بیاد به مامنش. خود مامنش مصیبته. چه بکند؟ اقتدار اقتدار. آقایون اگه می خواید اقتدارتون مفهوم حقیقی داشته باشه برید سراغ امن و استحکام.
نشانه های اقتدار صحیح:
دوتا نشانه ی سلبی هست که اقتدار شما رو خراب می کنه اگر به وجود بیاید در اقتدارتون. سه تا نشانه ی ایجابی. اینا هستن که اقتدارتون رو نمایان می کنند. اون سلبیاش چیه؟
نشانه های سلبی اقتدار:
1- مرد مقتدر دستور نمی دهد
مرد مقتدر دستور نمی ده فرمان نداد. آقایون هرقدر فرمان بدید از اقتدرا افتاده اید. ا، به ما عکس اینو گفت. گفتن یه دوتا فرمان بده معلوم بشه یه مردی هم تو این خونه هست. اگر نباید فرمان بدیم اقتدارمونو چه جوری نشان بدیم؟خا نواده ی حضرت امام نقل كردن امام هیچ وقت تو زندگی فرمان نمی داد. نمی فرمودند یه چایی بریزی. اشاره ی به فرمان داشتن. سماور روشنه؟ قرآن منو بیارن. اینطور نمی گفتن. می فرمودن چشمتون به قرآن من نیفتاده؟ اشاره ی به فرمان. آقایون امتحان کنین. لطف را با فرمان به زن بگین جلوش وایمیسه. لباس بپوش بریم بیرن یه دوری بزنیم. امشب؟ امشب که نه بزاریم برای فردا شب. یه مقاومتی در برابر اون فرمانه می کنه. چون بوی سلطه می دهد.
2- مرد مقتدر تهدید و فشار نمی گذارد
مرد مقتدرتهدید و فشار نمی گذارد. مرد مقتدر از تهدید و فشار اجتناب می کند. بعضیا ما فکر کردیم تهدید و فشار بگذاریم تا اصلا معلوم بشه هستیم. گربه دم حجله بکش. این اول یه دوتا خط و نشان براش بکش معلوم باشد حالی اش باشد. یه دوتا مخالفت باهاش بکن یه داد سرش بزن بفهمه مردی هم هست. درحالی که بدونید آقایون تهدید و فشار کار طفله. نه کار بزرگ. مرد که هیچ. دیدید بچه ی سه ساله از باباش بستنی می خواد چون قدرت نفوذ و اقتدار نداره از تهدید و فشار استفاده می کنه. بابا تا بستنی نخری مسواک نمی زنم. غذا نمی خورم
نشانه های ایجابی اقتدار:
1- تامین کنندگی
مرد مقتدر تامین می دهد. منم اینجام مرد. نگران چه هستی؟ جان عالمی به فداش ابالفضل العباس مقتدر کربلاست. چرا؟ چون فرمان می ده و سر زن و بچه و دیگران داد و فریاد و فشار درست کرده؟ خیر زینب سلام الله علیها می گه از مدینه تا کربلا ذی الحجه تا محرم این راه طولانی خطر حمله و یورش دشمن آخر خط شهادت عباس هروقت در چهره ی ما خستگی می دید اطراق می داد. شونه و زانوانش پله هایی بودند که ما محارم به وسیله ی آن از مرکب ها پیاده می شدیم. بی جهت نیست عصر عاشورا وقتی می خواد زینب سلام الله علیها این کاروان داغدار بی مرد شکسته را سوار مرکب ها کند نگاه کرد سمت علقمه گفت کجایی عباس؟ وقت سوار شدن کاروانیان است. یعنی یادته تو زحمتش را می کشیدی؟ ما در سایه ی تو..
بچه گاهی تو ماشینه به باباش می گه آب. باباش می گه آب نیست. بابا آب. آب نیست. وقتی می گن آب نیست یعنی نیست. اگه یه بار دیگه بگی آب. آبه هم هست تو اون مغازه تو بطریه. یک ترمزی بزنه گرفته. هروقت خونه رسیدی. بچه اومد تو کربلا گفت مادر آب گفت عزیزم آب نیست. گفت می رم به عمو می گم آب میاره. عمو کانون تامین است. اومد گفت عمو ما تشنه ایم. این بچه ها اینجا چی کار می کنن برین تو خیمه ها آب نیست. اصلا بچه ها پیداشون نشه. نخیر. اومد گفت مولایم حسین. اجازه بده برم آب بیارم. از لابه لای این همه دشمن این همه تیر و نیزه و شمشیر؟ مگه می شه؟ آخه من نیاز دیدم چگونه آرام بنشینم؟ بعد خانومه اومده به شوهرش می گهخب علی یه کم حرف بزنیم. چه حرفی؟ خب یه کم به من توجه کن. چی کارت کنم؟ من نمی دونم. خب اشو اقلا بریم بیرون. حالا؟ عقل داری؟ یه تامین مختصر می خواد بده. از وسط آتش و خون و شمشیرم نیست. گفت رفت میانه ی میدان آب تو دستشه. می نوشد؟ عباس نرفته تامین بشود رفته تامین بیاورد. دست راستش را انداختند دست چپش را انداختند آخش را نشنیدند. مشک آبش را که دریدند وسیله ی تامینش را که گرفتند آه عباس بلند شد. بدن نازنینش از اسب به زمین افتاد. امام اومد رو سرش از حسین چه خواست؟ گفت تا جان در بدن دارم مرا به سمت خیام نبر. آخه من رفته بودم آب بیارم موفق نشدم. بی تامین اومدم. چگونه به اون چشم ها و لب های منتظر نگاه کنم؟ مرد یعنی تامین. مرد یعنی عباس. مرد بودن به یک هیاهو و فشار نیست.
2- آرامش بخشی
بریم ببینیم نشانه ی دوم چیه. مرد مقتدر آرامش می بخشد. بعضی آقایون آرامش می برند. خانومه داره با تلفن صحبت می کنه. وای مامان اومد. بقیه ش باشه بعدا می گم. خداحافظ. اون خانوم گفت شوهر من کلیدو که می ندازه ما همه به مهم می ریزیم من و دخترام. گفتم چطور؟ گفت اگه ایشون بیاد ببینه برقی روشنه آبی بازه غوغایی بکنه. لذا تا کلید میفته وای مامان برق حمام. که آقا اومد. گفت بچه ی سه ساله ای دارم وقتی که باباش میاد می گه مامان بابا اومد(با گریه‼) آرامش می برد.
3- امنیت بخشی
مرد مقتدر کانون امنیت است امنیت می دهد. خانوم گفت دوماهه باردار بودم رفتم به شوهرم گفتم علی بیا ببینیم اسمشو چی بزاریم حالا بزار ببینیم سقط نمی شود. آرامش می برد. امنیت می گیرد. مرد مقتدر این تابلو را دارد. اگر می خواین اون ارزش حقیقی را پیدا کنید دیدید بعد از شهادت رجائی و باهنر امام مقتدر ما اومد تو ملتی که آرامششو از دست داد فرمود اگر رجائی و باهنر نیستن خدای رجائی و باهنر هست. چنان آرامشی توزیع کرد.
خب بریم ببینیم که خانوم ها چه به روز اقتدار می آورند. آقایون تکلیفشونو فهمیدن. باید از ترجمه ی غلط اقتدار برن به سمت ارزش عظیم استحکام و امنیت با این نشانه هایی که گفتیم.

رفتار های اقتدار شکن زن:
ببینیم خانوما چی میارن به روز اقتدار مرد. خانوم ها که دنبال شکستن اقتدار نیستن بیان و منظور دیگه ای دارندکه نمی دونند چه اثری در مرد ایجاد می کنند. برداشت و اثرش رو در مرد نمی شناسند. چهارتا رفتار هست اقتدار مردرا می شکند. مراقب باشید اینها ازتون بروز نکنه اگر کرده به جبرانش بپردازید.
1- جدل
مجادله ی با مرد ممنوع. اگر مرد داره غلط ترین حرف عالم را می زنه وای به حالت اگر باهاش مجادله کنی. زندگی تو باختی. یعنی غلطش رو بپذیریم؟ به هیچ وجه. می خواهیم طوری آگاهش کنیم که دست به اقتدارش نزنیم. خانوم ها چرا مجادله می کنند؟ دنبال 3تا مفهوم اند. 1) به این می گن بحث منطقی. دوتا آدم تحصیل کرده و بالغ و عاقل بیا ببینیم. 2) منظور دومشون اینه. درست چیست. برو بپرس از خانواده ی خودت بپرس. اگه قبول کردن این کارت درسته. 3) من را هم ببین. تو چرا با من مشورت نکردی؟ خودت سرخود رفتی. منم همسر توام دیگه. تو منو اصلا نادیده می گیری. بااین قصدا مجادله می کنه. غافله که داره با جدلش بهمرد می گه تو معیوب و ناقصی. بریم اثر مجادله رو بر مرد ببینیم. ببینیم چه می کند با مرد؟
مرد دوست داشت اقتدارش اینجور به نظر بیاد. خانومی که داره مجادله می کنه می گه پایه ی تو کج و معوج و ترک خورده و ریخته است. دیدید آقایون در مجادله ها از حرف صددرصد غلطشونم دفاع می کنند؟ خانوم می گه این داره لجاجت می کنه. نه عزیزم. این داره از ماهیتش دفاع می کنه. می خواد بگه من این نیستم.
2- قهر
از جدل بدتر چیه؟ قهر. خانوم چرا قهر می کنه؟ می خواهد به مرد این پیام را بده. کمی زیادتر باش. نوازشت محبتت پولی که دادی کادویی که آوردی مجلسی که گرفتی کم بود. من قهر می کنم تو با بیشترش بیا. غافل از اینکه داره به مرد می گه بود و نبودت یکیه. اینقدر مرد شکن. خانوم دیدی شما ده دقیقه قهر می کنی مرد چندروز بدرفتاری می کنه؟ تو قهر کردی خوت برگشتی اومدی آشتی می کنی ازت استقبالم نمی کنه؟ تحقیرتم می کنه؟ چیه؟ مگه قهر نبودی؟ عرضه ی قهرم نداری؟ باز چی شده؟ ضربه هم می زنه. علت چیه؟ علت اینه که شما با قهر بود و نبود مرد رو یکی کرده اید برای همینه که وقتی می خوای دوباره برگردی از دستت می گریزد. ما که بیخود بودیم دوباره اومدی به ما تکیه کنی؟ قهر مرد شکنه. حالا می فهمه که اون خانوم چرا وقتی تماس گرفت به من گفت با شوهرم بگومگویی کردم من قبل از اینکه بدونم علتشون چیه حق با کیه گفتم دوتا سوال دارم. شوهرت را می خواهی؟ زندگی با او را دوست داری؟ پس قهرت غلطه. چرا نابودش می کنی؟ برگرد برو اگرم پرسید به قهر رفته ای بگو نه من به سرکشی پدرومادرم رفته بوم. هیچ گاه از تو قهر نمی کنم.
3- گریه از دست مرد
از قهر بدتر چیه؟ گریه ی از دست مرد. خانوم ها چرا گریه می کنند؟ می خوان به مرد بگن شکسته ام. پس مرا دریاب. لذا انتظار خودشون اینه که تو این وضع مرد سراسیمه بگه عزیزم اشکت را نبینم خدا مرگم چرا گریه می کنی؟ ای وای. بعد میاد می گه اصلا عاطفه نداره می بینه من دارم گریه می کنم یا محل نمی ده یا یه دادیم سرم می زنه. بدونید وقتی خانوم گریه می کنه مرد
بدون استثنا یکی از این 5رفتار را می کند به خاطر اثر شکستش بر اقتدار مرد. 1) تحقیر می کنه. باز عین بچه ها گریه ش شروع شد. ول کن دیگه. بزرگ شدی. خجالت بکش. 2) حمله می کنه. چی؟ چرا گریه می کنی؟ چی کارت کردم که گریه می کنی؟ گریه می خوای بکنی بیرون. اگه یه بار دیگه گریه کنی دعواش می کند. 3) بی اعتنایی می کنه. خانوم داره گریه می کنه پتورو می کشه روسرش از اتاق می ره بیرون. با کامپیوتر خودشو مشغول می کنه. در اتاقشو قفل می کنه. 4) مرد ضعیف تری باشه بعید نیست به خودش حمله کنه. بله منم بدم. ظرف رو می شکونه وسیله ای رو می کوبه بچه ای رو می زنه. 5) حتی خانوم اگه شوهر شما از این دسته ی آخره که وقتی گریه می کنی می دوه میاد جلو نوازش می کنه در آغوش می گیره آرومت می کنه بهت حق می ده. خوشحال نباش. اون رفتارها واقعی نیستند. تلاشی هستند برای بستن دهان گریه ی زن. ید.
گریه ی صحیح:
حالا یه سوالی پیش میاد. اگر گریه مرد را می شکوند شما مردا مگه نگفتین خانوم ها باید لطیف باشن؟ لطافت اشک میاره. من خیلی وقت ها رفتم یه حرفی رو به شوهرم بزنم اشکه خودش دویده آمده. بغضه زود ترکیده. اگه اینقدر گریه مرد را می شکند من نباید اصلا پیش مرد گریه کنم از دست مرد؟ خانوم یک جا دارد گریه بکند همین شکسته ام مرا دریاب اون طرف هم اثرش را روی مرد بگذارد و تامین بیشتری هم بگیرد. خانوما جاشو بلدید؟ کجا گریه کنید مردتونو نشکنید تامین اضافه تری هم بگیرید؟ خب وقتی که جاشو بلد نیستید برای چی گریه می کنید؟؟؟؟ یعنی تاحالا هرچی گریه کردید که مرد شکوندید.. جاش سر شونه ی مرده. در آغوش مرد. زن باید اینو می گفت. من خیلی شکسته و داغونم. دلم می خواد گریه کنم. میشه یه دقیقه سرمو رو شونه ی شما بگذارم؟ اینجا بعید نبود مرد تامینش رو هم اضافه هم بکنه. این شکسته است. حمایت بیشتری می خواد. تامین اضافه تری بدهد. و وقتی سرشو گذاشت بفهمه چی بگه. نه اینکه سرشو بزاره بگه علی تو خیلی بیخودی! خب این که دوباره با کلامش مرد را شکست. دیدید خداوند این رو به طفل یاد داده؟ به طور فطری و غریزی میاد عمل می کنه؟ مامان بچه ی دوساله شو می زنه اولین درخواست این بچه از مادر چیه؟ آغوششو می خواد. داره با این پیام الهی به مادر می گه اگرچه از دست تو شکسته ام ولی برای آرام شدن پناهی جز تو ندارم. اینجا زن باید بگه اگرچه از دست تو آزرده ام ولی مامنم تویی. پایه ام تویی. وای به حال اون زنی که داره گریه م می کنه بعد به مرد می گه برو به من دست نزن. با من حرف نزن. اصلا نمی خوامت. اون خیلی کشنده ست خیلی. خیلی. بترسید که همونجا مرد یه وقت یه تصمیم خیلی سخت و زشتی رو بگیره یا از کوره دربره ضربه ای به خودش دیگری شما بزند.
به مرد نگویم با من چه کرده ای:
به مرد نگویم با من چه کرده ای. این مردتو می شکونه شکایت کردی مرد اینجا دو کار می کنه. اول دفاع از خودش می کنه بعدم هجوم به تو میاره. تقصیر خودته، اگه سر به سر آدم نزاری برای چی، اصلا می دونی تو فقط با داد می فهمی. به مرد بگویم بر من چه می گذرد.
4- پرخاش بر مرد
اونی که ته همه ی اقتدارشکنی هاست پرخاش بر مرد. وای وای وای این خیلی فاجعه ست. خانوم چرا پرخاش می کنه؟ می خواد به مرد این پیام رو بده به هم ریختم داغونم وضعیت روحی روانی خوبی ندارم. درحالی که نمی دونه که داره به مرد می گه برو دنبال این. طلاق. اولین جایی که روزنه ی فکر طلاق در ذهن مرد باز می شه وقتیه که زن به مردش پرخاش می کند. به خصوص اگه اون پرخاشه یه بار و از سر غفلت نباشه. توام با عذرخواهی نبوده. خانوم نه تنها پرخاش کرده پرخاششو تکرار می کنه. مکرر پرخاش کرده. وای اگر پرخاشش کار مستمر و دائمش باشه. حتما مرد زنش را طلاق می دهد. بدون استثنا طلاق می دهد. اگه اینقدر زن سابقه ی پرخاش به مرد داشته باشه که هنوز شروع نکرده مرد انتظار پرخاش داشته باشد. وای الان برم خونه بدونه خمونه ی مامانم رفتم یه هیاهویی بکنه ببینه میوه نخریدم یه دادی بزنه.. اگر طلاق حقوقی قانونی نده طلاق روحی روانی رو داده. جنازه ش داره با این زن زندگی میکنه. دیگه نه میلش نه انگیزه اش نه شورش در زندگی هیچ چیز نیست. می دونید چرا؟مردمگه اين زن. فرشته م که بشه از دل و چشمم افتاد.رفتارهای اقتدار شکن خانواده ی زن:
بریم یک جدول دیگه ای هم ببینیم این جدول هم ابزارهای اقتدارشکنانه را نشان می ده. 3تا رفتار هستند اقتدار مرد را می شکنند
1- دخالت
اولین رفتاری که مرد را می شکند دخالته. خانوم دخالت خانواده ی شما مردتو شکوند. خانوم که داره از ناحیه ی باباش لطف می بینه می گه بابای من؟ بابای من که اگه نبود الان تو خونه نداشتی؟ بابای من که کمک کرد شغل پیدا کنی؟ بابای من که تو خریدن ماشین کمکت کرد؟ اینه عوض تشکرت؟ او داره محبت هارو می بینه اثر دخالت بر اقتدارو نمی شناسه.
2- بی اعتنایی
از دخالت بدتر بی اعتنایی ست. دیدید ما آقایون می گردیم تو رفتار خانواده ی زن بی اعتنایی پیدا کنیم؟ آقاهه چی می گه می خوام ببینم داماد دیگه تونم بیاد همین میوه هارو جلوش می زارید؟ رفتم مشهد اومدم بابات نمی تونست یه زنگ بزنه ببینه ما سالم رسیدیم یا نرسیدیم؟ اصلا ما براشون ارزشی نداریم. خانوم ناشی چه کار می کنه؟ مرد داره از بی اعتنایی خانواده ی زن شکایت می کنه. ولو بد فهمیده خانوم داره جدلم می کنه دفاعم می کنه نخیر مامان من اصلا اینجوری نیست. تو بد فکر می کنی. دوطرفه دارن اقتدار مرد را می شکنندبدونید اینجور موقعا باید چی کار کنیم؟ بریم تایید کنیم که خانواده مون بی اعتنایی کردن؟ نه دفاع از خانواده ت درسته نه تایید گفته ی مرد. باید بگی بررسی می کنم. می پرسم از مامانم اون چه میوه هایی بوده گرفته. به بابام می گم چرا یه زنگی به شما نزده. بعد میاد می گه علی از مامانم پرسیدم انقدر خجالت کشید. گفت حواسم نبوده. بعد می گه من مامانتو می شناسم. او خیلی خانومه. مساله حل شد. با اعتنا جا کردن از طرف خانواده تون. اگر پدرخانوم زنگ بزنه به داماد بگه می خواستم خونه بخرم گفتم بدون مشورت با شما کار غلطیه. شما چی می گی؟ می گی شما بگو چی می خوای مشخصاتشو بده بقیه شو بزار به عهده ی من. مادرخانوم زنگ بزنه بگه آقای داماد برای خواهرخانومتون دختر دیگه ی من خواستگار اومده من چون شمارو خیلی قبول دارم گفتم الو با شما مشورت کنم. هنوز به باباش نگفتم. شما اینجا چی می گید؟ می گی من از این لحظه دربست درخدمتم. هرکاری از دستم برمیاد دریغ نکنید. اینه که مرد اعتنا بشه عزت و احترام و شکوه بگیره همه جور خدماتی رو به شما می دهد.
3- توهین
اون چه رفتاریه که ته همه ی اقتدار شکنی هاست؟ دیگه اگه این رفتار از طرف خانواده ی شما سر بزنه بعید نیست مرد دستور به قطع رابطه بده. اینجا مردا سه کار می کنن. مرد خیلی با ملاحظه ای باشه می گه می خوای بری خونه ی مامانت عیبی نداره اونا می خوان بیان مانعی نمی شم. منو نبر. من نمیام. یا اگه بیاد شور و نشاطی نشون نمی ده. خیلی سخت و تلخ یه گوشه ای می شینه. حالت عاطفی و نشاطی بروز نمی ده. مرد سخت تری باشه می گه می خوای بری برو اونا حق ندارن بیان. منم نمی رم. از همه سخت ترش می گه نه باید بری نه باید بیان. انتخاب کن یا من یا خانواده ت. کی؟ وقتی که خانواده ی زن به مرد توهین کرده باشند. اینقدر مرد شکنه. خانوم اگه از این توهینا از طرف خانواده ت به شوهرت شده هی نیفت به جون مرده بگو حالا تو ول کن دیگه مامانم یه چیزی گفته حقتم که بوده دست بردار دیگه. خیر. برو سراغ مادر. مامان اگرچه شما راست می گید. آره ایشون کوتاهی کرده اردیبهشت کجاست اسفند کجاست. هیچ کاریم نکرده. اما طرزی که شما گفتی توهین آمیز بود. اگه منو دوست دارید و زندگی من براتون مهمه زنگ بزنید به شوهرم و این توهین رو پس بگیرید.
دو نکته ی دیگر در باب اقتدار:
بریم ببینیم این اقتدار در چه رفتارهای دیگه ای نشانه داره. دو تا رفتار هستن ممکنه شما براش تفسیر دیگه ی داشته بشین ولی از نظر من کارشناس به مساله ی اقتدار برمی گرده.
دخالت خانواده ی مرد
1- یکی از اونا که آقایون خیلی ازش شکایت می کنن اینه. می گن آقای دکتر می خوایم یه لطفی به مامانمون بکنیم صدی زنمون درمیاد. ایراد می گیره. بعد فکر می کنن این ناشی از حسادت زنه. به حسادت زن هیچ ربطی نداره. مربوط به اقتدار مرده. خانوم می خواست تکیه کنه به شوهرش. بعضی آقایون از مامانشون یه همچین پایکی درست می کنن کنار خودشون. خانومه می گه علی بریم سفر؟ می گه بزار ببینم مامانم چی می گه؟ یا از این طرف می گه یه زنگی به دایی م بزنیم مامان خیلی سفارش کرده. این شد عذاب روان زن. زن اینجا چه کار می کنه؟ دو کارمی کنه. کار اولش اینه دور از چشم مرد میاد میفته به جون مادرت. اینقدر اینو اذیت می کنه تا این خودش برود. کار دومش اینه در حضور مرد اینقدر شکایت می کنه از مادرت که تو کلافه بشی جدا بشی. یعنی شما می گید ما بعد از ازدواج مامانامونو دیگه بشوریم بزاریم کنار؟ ابدا ابدا جاشو درست انتخاب کنید. ببینید عزیزم بزار خانوم بر پایه ی تو باشه جای مامانت اینجاست. یعنی چی؟ یعین هرلطفی می خوای ب مامان بکنی از پنجره ی کی بگذرد؟ زن. حالا اگه تو شروع کننده ی لطف نباشی خودش این لطف را می کند. یه کار دیگه ش اینه یه لطفی رو شروع می کنه به تو یادآوری می کنه به مامانت بدهی. علی خونه ی مامانت بودم بنده ی خدا پاشم درد می کنه یه صندلی راحتیم نداره. تو رو روغنم می کند خدمات را بدهی.
آقایون دو چیز را به هیچ عنوان به خانواده تون ندید که اگر دادید اقتدارتونو به هم می زند. اما د. چیز را هرچی خواستید بدید. هیچ ایرادی هم نداره. زنم کاملا استقبال می کنه. 1-لطف و محبت 2-احسان و رسیدگی.

عمقی بودن مرد و سطحی بودن زن:
خب بریم سراغ یک بنیان دیگر. خداوند وقتی عالم رو طراحی می کرد از جمع عمق به علاوه ی سطح آفرید. این که شما هیچ چیزی رو در هستی نمی بینید که این دوتا کنار هم نباشه خوشید که عضوی از عالمه عمقش گداخته های مذاب آتشه که سطحش نور و حرارته. گل سطحش عطر و رنگ و جلوه ست. عمقش خاک و کودو ریشه ست. بدن شمام عمقش احشا و شکمبه و عروقی هستش که سطحش پوسته. همین سالن سطح و عمق دارد. عمقش بتون و سیمانی هست که موکت و ام دی اف رو به صورت سطح روش کشیدن. خداوند در نوع انسانی عمق رو ریخت توی مرد سطح رو ریخت توی زن. زن و مرد رو مشتاق هم کرد بیان در کنار هم عالمش بشه تکمیل انا خلقناهم فی احسن تقویم. این که امام صادق (ع) می فرمایند تا ازدواج نکنید به کمالتون نمی رسید گفتم زوجیت فهم این دوتا درکنار همه نه در مدار جنس خودمون به این مساله توجه دادیم. بریم ببینیم چطور آقایون عمقین خانوم ها سطحی؟ می خوایم خونه بخریم آقا به چه مشخصاتی از این خونه نگاه می کنه؟ ملکیه؟ 6دانگه؟ تراکم چقدره؟ تجاری می خوره؟ چندسال ساخته؟ تاسیسات چیه؟ خانوم به چی نگاه می کنه؟ آشپزخونه ش باز و دلگشا هست؟ کمد و کابینت تازه رنگ خورده؟ یک شاخه ی گل رو بدید دست زن احساس عشق و شور و محبت می کنه. لذا گاهی بهتون شکایت می کنه می گه شده یک بار یه شاخه ی گل بیاری بدی به من؟ آقا می گه تو خونه صدمیلیونی نشسته می گه یه شاخه گل! عمقرو می بینه. آقا تو بیمارستان بستریه. یه دسته گل براش ببر خوشحال می شه؟ نه می گه یه کمپوت می آورد بهتر بود. اونو می تونستی بخوری اینو چه کارش کنی؟ می خوایم جایی کادو ببریم. خانوم چندتا مغازه عوض می کنه اون روکشی که می خواد رو این کادو بکشه چی باشه. آقا می گه همین جعبه ش که خوبه که.
.
سکوت مرد اثر عمقی نگری و حرف زدن زن اثر سطحی نگری:
بزرگ ترین اثر عمقی نگری سکوته.درحالی که سطحی نگری در زن میل شدید به گفتگو درست می کند. زن حرف نزنه می میره از خرد و خوراک و نفس براش واجب تره ایراد نمی گیرم دارم ویژگی می گم. اما خانوما اگر آقایون حرف نمی زنن مال این نیست که شمارو دوست ندارن. درکتون نمی کنن میلی ندارن نخیر. نمی توانند حرف زدن سطحی می خواهد.. همه ی حرفایی که آقایون می زنن اولا دیدین جمله نمی گن کلمه می گن باشه، نه، ببینم، بعد، اصلا، حالا، که چی. جمله نمی گه یا همه ی حرفایی که آقایون تو محاوره هاشون می زنن به اون بحثای سیاسی اجتماعی و مباحثه هاشون نگاه نکنید همه ی حرفایی که می زندد 5جمله بیشتر نیست. سلام خوبين خانواده چطورن کار و بارا چطوره چه خبر؟ تموم شد. دو تا مردو یک ساعت بزار کنار هم هر 10دقیقه یک بار به هم می گن خب چه خبر؟ و وقتی می گه چه خبر یعنی اخبار بده؟ نه اون طرفم می گه هیچ شما چه خبر اونم می گه هیچ بعدم دیگه راحت می شینن کنار هم تازه شروع بکنه به دادن اخبار میگه این چقدر حرف می زنه آزرده می شه که خوشحال نمی شه پس خانوم بی میلی به شما بی توجهی به زندگیش عدم شور زندگی ش نیست. این حرف زدن نمی تواند. اصلا بلد نیست بعد آقا میاد می گه این چه حرفی بوده رفتی به دایی ت زدی؟ چرا خبر زندگی مارو تا اونجا بردی؟ خب آقانبودی وقتی نبودی اینم راه می افتد تا دایی و دیگران و می رود. مرد چه کار کنه با این چشمه؟ باید یه کانال بکنه آب این چشمه رو برساند به بذرهای زندگیش گلستان می شود زندگی. این کاناله چیه آقایون چهارتا رفتاره.

4رفتار مرد در مقابل حرف زدن زن:
1- توجه بخشیدن. اهمیت دادن. همین حرفی که دارین می زنین.
2- اعتنا کردن. علی حواست با منه؟ بله. چی گفتم؟ بگو داشتی می گفتی. نه شما اصلا حواست با من نیست. یه دقیقه اون روزنامه رو ببند باز فوتبال داره این تلویزیون؟ به توچه. نه کامپیوترتو جمع کن. یه دقیقه لب تابتو ببند. بگو تو حرفتو بزن. نه من اینجوری نمی تونم! اعتنا! اعتنا!
3- پیگیری کردن. خونه ی مامانم بودم نپرسیدی؟ لباسمو تازه خریدم ندیدی؟ چیزی نگفتی؟ ا؟ امروز خونه ی مامان رفتی؟ با چی رفتی؟ خب بیا بشین ببینم چه خبر؟ چطور بودن؟ این لباستو ندیده بودم تازه خریدی؟ چقدم بهت میاد. پیگیری کردن.
4- ممکنه آقایون بگن خب این چیزایی که خانوم می خواد دوست داره اصلا میل ما نمی کشه. جهت دادن. چرا حرف رو قطع می کنی؟ جهتش رو عوض کن.انواع حرف زدن زن:
آقایون بدونید زنان همواره! 3جور حرف زدن دارن. این شما هستید که خط حرف زدنشونو آثار حرف زدنشونو انتخاب می کنید. این چشمه باید بجوشد. حالا تو می خوای چه جوری بجوشد؟
1- با شوهر
بهترین وضعش اینه خط اول بشینه کنار شوهر با شوهر حرف بزنه. چون از این وضعیت داره لذت می بره و براش دلنشینه محصولی که پیدا می کنه خودش آرامش می گیرد از تو و زندگی رضایت پیدا می کنه خدماتش تو این زندگی زیاد می شه تحملش به کمبودهای زندگی هم بالا می ره. این همه آثار مبارک داره. خط اولو نمی دی منتظر خط دوم باش.
2- بر شوهر
بر شوهر حرف می زنه. بابا تموم شد. حرف چین؟ شکایتن نقن گلایه و اعتراضن وسیله ی چی می شه؟ دلخوری و رنجش. این خط رو هم نمی دی. حرف زن که نمی تونه تمام شه. چشمه باید بجوشه میاد خط سوم.
3- با خود
با خود حرف می زنه. خیلی خطرناکه از این وضعیت داره رنج می بره پس منتظر اختلال در او باش. مرد ناشی خانوم اومده حرف لذت بخش بزنه هلش می ده تو لایه های پایین.

تفاوت در محبت، محصول دوم عمقی نگری و سطحی نگری:
بریم سراغ محصول دوم عمقی و سطحی در زن که خیلی هم پرسروصدا ست تو زوجیت ها. و اون محبته. آقایون به علت عمقی نگری محبتاشون مخفیه. لذا آقایون به وجود محبت اهمیت می دن. درحالی که خانوم ها مشتاق و تشنه و بی قرار محبت علنی و آشکارن. خانوم ها تشنه ی بروز محبتن. این یکی از اشکلات مهمی هست که بین زن و مرد ایجاد اختلاف می کنه. آقایون وجودرو اهمیت می دن. اینایی که دیدین خانوم می گه علی اینقدر دوستت دارم. می گه پس یه چایی بریز بیار. درحالی که خانوم همون بروزه براش خیلی اساسیه. حتی همین جوریم بگی می گه این حرفتو راست گفتی؟ داری جدی می گی؟ به اون بروزش خیلی محتاج است. محتاج است.علامت های محبت مورد نیاز زن:
آقایون بدونید اگر تو زندگی هزار زحمت بکشید ولی محبتتون این سه تا علامتو نداشته باشه به درد زن نمی خورد که نمی خورد که نمی خورد.
1- مسموع باشد.
صدای محبت رو فهم کنه بشنوه. انقد زن مشتاق صدای محبته که میاد گاهی محبت رو از دهان شما می گذارد که پس بگیره. چی می گه؟ علی دوستم داری؟ که تو بگی بله که دوستت دارم. می بینه تو که شروع نمی کنی ازت بگیره! علی بخوای دوباره ازدواج کنی بازم میای منو بگیری؟ که بگی بله تو بهترین انتخاب من بودی. نه اینکه بگی حالا یه آقاهه رفته بود سفر سوغاتی آورده بود. خانومه گفته بود وای علی معلوه سفر بودی به یاد منم بودی. گفته نه دیگه ارزون بود خریدم دیگه! او داره جا می کنه او پسم می فرسته!
2- محسوس باشد.
حس محبت. دیدید گاهی میاد به شما می گه شما چتونه؟ هیچی. چرا تو از دست من ناراحتی. یه چیزیه. هیچی نیست خانوم. نخیر یه چیزیت هست قایم نکن. من می فهمم. این همون حسرو ندادی که این می چسبه می گه یه چیزیت هست. یا خدمات را برای چی می ده؟ برای حس محبت. 3- ملموس باشد.
لمس محبت. خیلی مهمه. دیدید کنارت نشسته دستشو بگیرید دستتو بگیره باهات قدم می زنه حتی اگر تو دستشو نمی گیری اینم ببینه این بگیره تو ناراحتی گوشه ی لباستو با انگشتش گرفته. این همین وصله این لمس محبت براش خیلی مهم. یکی از نماهایی که به زن خیلی اشتیاق و آرامش می ده این در آغوش گرفتن زنه پشتی داره.

نشانه های بی علاقگی مرد به زنش:
و اما خانوما مردی زنش را دوست ندارد که این 4تا نشانه را داشته باشد. تمام عمرش هم یک بار نگفت دوستت دارم نمی تونی تصمیم بگیری دوست ندارد. مردی که زنش را دوست ندارد:
1- به توسعه ی زندگی فکر نمی کند.
اصلا دنبال این نیست این زندگی رو زیاد کنه یا مستقرش کنه. آقایی که داره بهت می گه خب بیا از این خرج عروسی بگذریم زود بریم سر خونه مون. این یعنی دوستت دارم. این دیده این مانعه. این نمی تونه زندگی رو پهن کنه. این نمی تونه زندگی رو شروع کنه. یا می گه بیا اینتو بیخودی خرج این مجلس نکنیم بیایم این وامرو بگیریم با این می دونی میشه زمین بخرم آرام آرام بسازم؟ این داره به زندگی فکر می کنه یعنی تو را دوست دارد.
2- به زن و امورات زندگی بی اعتناست.
مردی که زنش را دوست ندارد. گاهی داره بهت ایراد می گیره با اون حجابت کجا داری می ری؟ اول بیا حجابتو درست کن! خانوم این داره می گه دوستت دارم. درسته زبانش بده ولی داره می گه دوستت دارم چون مهمی برام عزیزی برام نمی خوام اینجوری بری. اگرنه برو هرجا می خوای برو هرکاری میخوای بکن اصلا. چه فرقی می کنه برو. یا خانومه می گه اون شیرو ول کن بیا بشین کنار من. خب دارم درستش می کنم دیگه. این داره اموراتو درست می کنه دوستت دارد.
3- از پذیرایی زن استقبال نمی کند.
مردی که زنش را دوست ندارد. گاهی داره بهت اعتراض می کنه یه چایی ام درست نکردی؟ خب این لباسو اتومی زدی دیگه نزدی؟ یعنی از تو خدمات می خوام. یعنی چون دوستت دارم خدمات می خوام. دیدی وقتی باهات قهر می کنه نمی زاره خدمات بهش بدی. چایی بردم براش نمی خوره می زاره سرد بشه. می خوام پیراهنشو اتو کنم میاد از زیر دستم می کشه. لازم نکرده نمی خوام اتو بزنی. خب این داره می گه نمی خوام ناراحتم ازت دوستت ندارم. بعد خدمات رو نمی پذیرد. گاهی داره بهت می گه یه چایی بریز برای آدم این یعنی داره داد می زنه دوستت دارم.
4- برخلاف انتظار خانوم ها مردی که زنش را دوست ندارد از بدن زن فراری ست.
خانوما می گن منو نمی خواد رابطه ی با منو می خواد بدن منو می خواد. خانوم اگر مردی زنش را دوست نداشته باشد زن خودش را بیاراید آماده کنه به تحریک و جلوه هم بندازه نگاهشم نمی کنه. اگه خانمی بیاد بگه صبح یه روزی شوهرم به من گفته از جلوی چشم گمشو نمی خوام رنگتو ببینم شب اومده آغوش می خواد می گم خانوم این آقا عصبانی شده از کوره در رفته یه چیزی گفته ممکنه تحریک پذیرتره. این تو را دوست دارد که به سراغت آمده. مردی که زنش را دوست ندارد از بدنش فراری ست. اگر این 4تا نشانه را کنار هم دیدید می تونید قضاوت کنید که مردم مرا دوست ندارد به شرطی که بدون هیچ تحریک و تزاحمی از قبل بوده باشه. بدون آزار من این نشانه هارو داره.
خب ان شاالله امیدواریم بتونید به کمک این نشانه ها زندگی بهتری رو برای خودتون فراهم کنید!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟