homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
اگر مردی توقع دارد &nbs

اگر مردی توقع دارد    &nbs

اگر مردی توقع دارد
بانویش
یڪ فرشته در زندگی اش باشد
ابتدا باید
یڪ بهشـــــت
برایش فراهم ڪند

فرشته ها درجهنم زندگی نمیڪنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟