شناسایی همسر ، روش پیشگیری

مهمترین چیز هنگام ازدواج کسب شناخت از یکدیگر است. هر چه این شناخت وسیعتر و عمیق تر باشد و جنبه های مختلفی را در بربگیرد، برای شروع زندگی زوجین بهتر خواهد بود

شناسایی همسر ، روش پیشگیری

مهمترین چیز هنگام ازدواج کسب شناخت از یکدیگر است. هر چه این شناخت وسیعتر و عمیق تر باشد و جنبه های مختلفی را در بربگیرد، برای شروع زندگی زوجین بهتر خواهد بود.

همسرت را بشناس

وقتی دو نفر با یکدیگر ازدواج می کنند باید به این نکته ی مهم توجه داشته باشند که از دو خانواده ی جدا با شخصیت ها و علایق مختلف هستند. لذا اولین و مهمترین گام شناخت عواملی است که برازدواجشان تأثیر می گذارد.

در این مقاله به این مسائل خواهیم پرداخت:

شناخت از ویژگی های شخصیتی خود و دیگری

بررسی صفات شخصیتی از این نظر قابل تأمل است که صفات فردی هر یک از طرفین را که به پویایی های ارتباطی زوج در حال حاضر و در آینده مربوط می شود مشخص می سازد.

صفات شخصیتی که بیشترین اهمیت را در ثبات زندگی زناشویی دارد می توان چنین برشمرد: اعتماد به نفس و احترام به خویشتن، جرأتمندی، آرامش، انعطاف پذیری، نظم و سازمان دهی، اجتماعی بودن، رشد و پختگی عاطفی – هیجانی، احساس رضایتمندی و شادکامی از زندگی.

صفات شخصیتی منفی که بیشترین آسیب پذیری را به زندگی زناشویی وارد می کند عبارتند از: منفی گرایی بیش از حد، وابستگی، کناره گیری و ایجاد فاصله از دیگران، سلطه جویی، عدم ابراز عواطف و یا ابراز عواطف منفی.

از جمله الگوهای رفتاری که در ازدواج های ناموفق شایع است توهین کردن، رفتاردفاعی (گاردگرفتن)، انتقاد بیش از حد، برانگیختگی عصبی و فیزیولوژیک.

تفاوت های جنسیتی

بین زنان و مردان، تفاوتهایی وجود دارد از جمله از نظر تنظیم عواطف متفاوتند. عواطف نقطه اصلی و مرکز اختلاف میان زوج هاست. نارضایتی های بعدی زناشویی ناشی از احساس عدم امنیت، ترس از جدایی و ترس از دست دادن پیوندهای عاطفی است.

زنان عواطف خود را در ارتباطات غیر کلامی بهتر نشان می دهند. آنها راحت تر غم، شادی، نفرت خود را بیان می کنند و بیشتر در موضع شکایت کردن هستند مردان به لحاظ عاطفی خود دارتر هستند و بیشتر کناره گیری عاطفی دارند. زنان اغلب از طریق بیان مستقیم دردها و آلام روان شناختی خود سعی دارند تا صمیمیت بیشتری ایجاد کنند در حالیکه مردان سعی دارند باایجاد فاصله عاطفی از بروز اختلافات و کشمکش ها خودداری کنند.

در حالیکه به نظر میرسد این تفاوت های جنسیتی به مجموعه ی پیچیده ای از عوامل زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی و فرهنگی مربوط است اما بهتر است که زوجین از این تفاوت های جنسیتی آگاه باشند معمولا هم زنان و هم مردان تلاش می کنند که خود را در ارتباط با دیگری هماهنگ سازند اما هر یک شیوه های متفاوتی را به کار می برند. شناخت این شیوه های رفتاری راهگشای مسائل و مشکلات زوجین است.

بخشی از فرهنگ زوج از خانواده او برمی خیزد اما در واقع فرهنگ زوجین، برخاسته از خانواده، نهادهای اجتماعی، داده های دریافت شده و تجارب فردی خود آنها نیز هست. مسلما هیچ دونفری نمی توانند در همه ی این مۆلفه ها به یکدیگر شباهت کامل داشته باشند

نقش و تأثیر الگوهای خانوادگی هر یک از زوجین

اگر چه با ازدواج این پیوند کنونی و فعلی است که اهمیت پیدا می کند اما هرگز پیوندهای قبلی کاملا از بین نمی روند و در سرتاسر زندگی فردی تأثیر گذار خواهند بود چنانچه در تعالیم اسلامی می بینیم فراوان به اهمیت نسل و خانواده اشاره شده است. پیوند هر یک از زوجین با خانواده ی خود به فرد یک احساس امنیت، تمایز نقش، عضویت و تعلق می بخشد که این احساس تعلق می تواند به زندگی کنونی او قدرت بخشد.

منظور از تمایز نقش این است که برای همه ی افراد مهم است که هم همسر باشند هم خود را فرزند خانواده دیگری بدانند و هم خود در آینده پدر و مادر شوند.

نکته ی دیگر شباهت فرهنگی زوج هاست. بخشی از فرهنگ زوج از خانواده او برمی خیزد اما در واقع فرهنگ زوجین، برخاسته از خانواده، نهادهای اجتماعی، داده های دریافت شده و تجارب فردی خود آنها نیز هست. مسلما هیچ دونفری نمی توانند در همه ی این مۆلفه ها به یکدیگر شباهت کامل داشته باشند.

نکته مهم این است که تفاوت ها می تواند در عین حال جذاب و تکامل دهنده باشند.

همسرت را بشناس

ویژگی های ازدواج مختل

پژوهش های انجام شده توسط روان شناسان درباره ازدواج تا به امروز 7 الگوی مستمر را در ازدواج های مختل مشخص ساخته است. این الگوها عبارتند از:

**ارتباط متقابل عاطفی منفی

**نسبت کمتر مثبت گرایی به منفی گرایی

**جریان عاطفی مثبت کمتر

** انتقاد، تدافعی عمل کردن ، توهین، تحقیر و ...

**الگوهای رفتاری شدیدا نیازمند در زنان و شدیدا کناره گیر در مردان

**ارائه ی اسنادهای منفی و پایدار درباره ی شریک زندگی و ارائه ی روایت های منفی درباره ازدواج و شریک زندگی

**برانگیختگی فیزیولوژیک بیشتر (در مقابل تلاش برای آرامش بخشیدن فیزیولوژیک به یکدیگر با استفاده از انواع عواطف مثبت).

نتیجه گیری

وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند دارای تفاوت های فراوان از جهات مختلفی مانند: جنسیت، قومیت، نژاد، فرهنگ، خانواده، تحصیلات، ویژگی های شخصیتی و .... می باشند.

شناخت هر چه بیشتر این تفاوت ها قبل از ازدواج به زوجین کمک می کند از خیلی از تعارضات و مشکلات بعدی پیشگیری کنند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟