وظایف خاص مردانمسئوليت پذیري

وظایف خاص مردان
مسئوليت پذیري مردان

خداوند در قرآن میفرماید
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی كه خداوند)از نظر نظام اجتماع( براي بعضی نسبت به
بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی كه از اموالشان)در مورد زنان( میكنند...

یکی از عوامل مهم پایداری روابط سالم و توأم با صمیمیت بین اعضاء خانواده بویژه زن و شوهر از همان روزهای
آغازین، رعایت حریم شخصیتی و خطوط قرمز اخلاقی است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟