زنها دوست دارن شوهرشون ازشون تعریف

زنها دوست دارن شوهرشون ازشون تعریف

زنها دوست دارن شوهرشون ازشون تعریف کنه

حس شنوايی فعال‌ترين حواس
درخانم هاست
دوست دارن علاقه شما رو
حين اينکه در اعمالتان میبینند
مکرراً از زبانتان بشنوند

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟