می خوام، عاشقت بمونم

با شناخت درست همسرتان یک زندگی عاشقانه را به جای تحمل کردن یکدیگر انتخاب کنید

 می خوام، عاشقت بمونم

با شناخت درست همسرتان یک زندگی عاشقانه را به جای تحمل کردن یکدیگر انتخاب کنید.

شناخت همسر

وقتی دو نفر با هم زندگی می کنند ، برای آن که ارتباط درست وخوبی داشته باشند ، می بایست عادات وحساسیت های هم را به خوبی بشناسند . عدم این شناخت سازگاری آنها را مشکل می کند و تداوم این ارتباط کم خواهد بود ؛ اگر هم مجبور باشند ، باهم باشند فقط همدیگر را تحمل می کنند.

زن ومرد که تشکیل یک زندگی زناشویی را می دهند تا در کنار هم به زندگی «« عشق محور وآرامش بخش «« برسند ، لازم وضروری است که یکدیگر را به خوبی بشناسند . دو زوج که به اصطلاح با «« عشق «« شروع می کنند ، شناخت بسیار ناقصی از هم دارند ؛ حتی گاهی اوقات بر اثر عینک «« عشق «« ، شناخت وارونه از هم دارند .به عبارت دیگر عیوب یکدیگر را حُسن می بینند؛ وخوبی هم را بزرگ تر از واقعیت می بینند . لذا این شناخت ها ناقص است ویا آن که دو زوجی که با خواستگاری وبه اصطلاح سنتی با یکدیگر ازدواج کرده اند نیز شناخت کامل ندارند . زیرا در دوران خواستگاری آنها با گفتگو وتحقیق به ««شناخت نسبی«« دست یافته اند ، لذا این دو زوج نیز نیاز مندند که در شناخت یکدیگر کوشش نمایند .

یکی از اصولی مهمی که در برقراری «« عشق سالاری «« اهمیت دارد ، شناخت نسبی زن ومرد از یگدیگر است . این شناخت موجب می شود که زن ومرد بهتر بتوانند با یکدیگر ارتباط بر قرار نمایند . این شناخت در دو بعد شناخت خاص وعمومی است . یا به عبارت دیگر، زوج باید در دوبعد «« تفاوت های فردی «« و تفاوت های جنسیتی «« به طور نسبی یکدیگر را بشناسند .

عدم این شناخت مشکلات فراوانی را به وجود می آورد .شاید بتوان گفت که عمده اختلافات زناشویی از عدم این شناخت ویا شناخت ناقص آن ، می باشد .

پرفسور آرون تی بک در کتاب «« عشق هر گز کافی نیست «« برای برخورد درست این اختلاف بدین گونه می گوید:

««اما می توان زمینه ای فراهم ساخت تا این اختلاف ها به جای تولید گرفتاری به زندگی مسالمت آمیز منتهی شوند .

برای رسیدن به این مهم به چند نکته توجه کنید :

**روی هم رفته تفاوت ها ی قابل ملاحظه ای میان زوج ها وجود دارد .

**باید این تفاوت ها را بپذیرید واشکالات جزیی همسرتان را نادیده بگیرید .

**اگر با طرز تلقی جدیدی به این تفاوت ها نگاه کنید می توانید از همان شرایط به ظاهر ناراحت کننده لذت ببرید .

**قبول اختلاف موجب تحکیم وتقویت روابط زناشویی می شود .

در روابط زناشویی موفق ، زن شوهر مشارکت در فعالیت های مورد علاقه یکدیگر را یاد بگیرند وخصوصیات شریک زندیکشان را می پذیرند و در صورت ادامه روابط به رفتارهای مشابه می رسند وحتی در لباس پوشیدن از شیوه مشابهی پیروی می کنند«« (ص 327 )

شناخت خاص ( تفاوت فردی زن ومرد )

یک زوج برای آن که یکدیگر را به خوبی بشناسند ، تا به برکت آن ، انشاالله بتوانند به زندگی «« عشق محور وآرامش بخش «« دست یابند ؛ می بایست اولاً. فرهنگ خانواده ها و جامعه ای که در آن بزرگ شده اند بشناسند . ثانیاً علایق وحساسیت های یکدیگر را بشناسند.

شناخت فرهنگ خانواده وجامعه: ایران کشوری است که دارای وسعت فرهنگ است . استان های شمال ،جنوب ،شرق وغرب هر کدام دارای فرهنگ مخصوص به خودشان است ؛ هر استان ،نسبت به استان دیگری در خرده فرهنگ ها اختلاف دارد . وقتی یک زوج از یک استان ویا منطقه با هم ازدواج می کنند ، این اشتراک فرهنگ تا حدودی درک از یکدیگر را آسان می کند . ولی وقتی یک زوج از دوفرهنگ با هم ازدواج می کنند ، این زن ومرد برای درک مشترک بیشتر باید این تفاوت های فرهنگی را بشناسد وبه این تفاوت توجه نماید . واگر هر کدام به فرهنگ مقابل احترام وتوجه نکند ، فرد مقابل احساس می کند به او وخانواده اش اهانت شده است ، لذا این امر موجب شروع کشمکش واختلاف خواهدشد .

نکته دیگر ، هر کدام ازهمسران ، در خانواده خود به نوع خاصی تربیت شده است . این تربیت در شخصیت هر کدام مۆثر است ؛ حتی در یک خانواده دو خواهر ویا برادر ،دارای شخصیت ، کاملاً یکسان ندارند. هرچند که در زمان خواستگاری زن ومرد به نکات مشترک یکدیگر توجه دارند وسعی می نمایند این اشتراکات بیشتر باشد ؛ ولی به هر حال آنها هر چند شبیه به هم باشند مقداری اختلاف خواهند داشت .

به عبارت دیگر این غیر ممکن است که شخصیت دو نفر کاملاً مثل هم باشند . همان گونه که سر انگشتان افراد تفاوت دارد ، شخصیت های افراد نیز متفاوت است .لذا یکی ازتفاوت هایی که بین زن ومرد وجود دارد ، تفاوت ««فرهنگ خانواده وجامعه «« می باشد.

یک زوج برای آن که یک زندگی «« عشق محور وآرامش بخش «« داشته باشند می بایست :

اولاً: این تفاوت فرهنگ خانواده وتربیتی را بشناسند .عدم شناخت این تفاوت های فرهنگی وتربیتی موجب ایجاد سوءتفاهم وداوری هایی خواهد شد که منجر به کشمکش ودعوا خواهد شد . در صورتی که اگر بدانند این ویژگی فرهنگی وتربیتی همسرش است ، بازتاب شدید نخواهد داشت وبا گفتگو وحوصله رفتار همسرش را تحمل می کند .

ثانیاً: به این فرهنگ ها مدامی که با دین وشریعت مغایرت ندارد ، احترام بگذارند . زن ومرد باید برای شناسایی این خرده فرهنگ ها یکدیگر را کمک کنند وبه هم بگویند .زن ومرد نباید به این خرده فرهنگ ها بی تفاوت باشند ، بلکه چنانچه مخالف دین نباشد ، در حد وسع خود ،احترام بگذارند . عدم احترام وتوجه به این اختلاف فرهنگ ها موجب مشکلات زیادی در برقراری محبت وعشق بین زن ومرد می شود . بعضی از نزاع های زناشویی ، نشأت گرفته شده از این عدم توجه به اختلاف فرهنگی وتربیتی می باشد ، این امر باعث کدورت بین زن یا مرد با خانواده مقابل شده ، در نتیجه باعث درگیری با خانواده همسر می شود ، واین موجب رنجش همسرش خواهد شد . در حالی که با کمی توجه به فرهنگ خانواده همسرش ، ازاین آسیب در امان خواهند بود.

انشاالله در مقاله آیند تأثیر و چگونگی شناخت همسرتان را طرح خواهد شد .امتیاز شما به این مطلب کدام است؟