تلاش کنید، تفاهم ارزشش را دارد

زوجین پس از ازدواج، زمان های زیادی را با هم سپری می کنند. در این ایام فرصت درک متقابل برای آن ها فراهم است

تلاش کنید، تفاهم ارزشش را دارد

زوجین پس از ازدواج، زمان های زیادی را با هم سپری می کنند. در این ایام فرصت درک متقابل برای آن ها فراهم است.

تفاهم در همسران

معمولاً زوجین به اهمیت تفاهم واقف هستند و زمان لازم برای درک کردن هم را دارند، اما بسیاری از زوجین از میزان تفاهم به وجود آمده ابراز رضایت نمی کنند. یکی از موانع این تفاهم این است که هر کدام منتظر می مانند تا دیگری پیش قدم شود. زوجین بیشتر از آن که دنبال این باشند که آن ها چه باید بکنند تا تفاهم بیشتری ایجاد شود، به دنبال این هستند که همسرشان چه می کند و چه نمی کند که تفاهم رضایت بخش ایجاد شود. بهترین کار برای ایجاد تفاهم این است که زوجین به دنبال راهی برای خود باشند تا به تفاهم نزدیک تر شوند. برای این کار باید با دقت در حرف ها و در رفتار همسرشان چیزهای مطلوب و نامطلوب او را شناسایی کنند و حتی الامکان به سوی مشترکات حرکت کنند. درصورتی که در موضوعی هم گرایی لازم برای درک، توافق و تفاهم وجود ندارد، برنامه ی دقیقی برای همگرایی تدارک ببینند.

در بسیاری موارد نقطه ی انفصال در دستیابی به تفاهم در اثر نگرش ها و باورهایی است که طی سال ها شکل گرفته است. زوجین باید بدانند همان طور که آن ها نمی توانند در مدت کوتاهی باورها و نگرش های خود را تغییر دهند، همسرشان نیز نمی تواند آن را به سرعت و به راحتی تغییر دهد.

مهر و محبت بین زوجین باعث همدلی می شود که خود نوعی تفاهم ایجاد می کند. حداقل می توان گفت عدم تفاهم مشکلات کمتری ایجاد می کند. زوجین اگر یکدیگر را به همان شکلی که هستند، دوست داشته باشند، از زندگی در کنار هم لذت برده و در تعادل به سر می برند. در این صورت اگر تفاوتی وجود داشته باشد، تنش کمتری ایجاد می کند و آن ها به سوی درک متقابل و زندگی صلح آمیز در کنار هم پیش می روند.زوجین باید بدانند که هیچ وقت آن ها عین هم نخواهند بود؛ بنابراین بهتر است تفاوت ها را بپذیرند و اجازه ندهند که این تفاوت ها مانع تفاهم آن ها شود. یک راه برای پذیرش این تفاوت ها و تفاهم، گفت و گوی منطقی و مۆثر است. در یک گفت و گوی منطقی، این تفاوت ها منجر به ایجاد خلاقیت و باز شدن مسائل از پنجره های متفاوت است که این تنوع نگرش می تواند به نتایج خلاقانه منجر شود و ایجاد تنش نمی کند.

یکی دیگر از آسیب های تفاهم، زندگی برای دیگران است. زوجین باید بدانند که خود، خانواده ی مستقلی هستند که در این نهاد مقدس هنجارها و قوانین خاصی بر اساس نگرش های آنان به وجود آمده است

در صورتی که این هنجارها شکل گرفته و مورد پذیرش اعضای خانواده قرار گرفته باشد، دستیابی به تفاهم آسان تر است. اگر هنجارها بر اساس نظرات دیگران شکل بگیرد، هر بار با قرار گرفتن افراد جدید این هنجارها تغییر می کند و امکان دستیابی به تفاهم وجود ندارد. تشکیل هنجارهای مورد پذیرش زوجین در خانه و تعهد نسبت به آن ها تفاهم را در زندگی بیشتر می کند. برعکس دنباله روی های کورکورانه می تواند مانعی بر راه دستیابی به تفاهم باشد. به ویژه این تأثیر پذیری اگر از خانواده ها باشد، می تواند حساسیت هایی را نسبت به خانواده ی همسر ایجاد کند و با تقابل با خانواده ی همسر، باز هم مشکلی بر تفاهم اضافه می شود.

زوجین باید به اهمیت تفاهم در زندگی واقف باشند و بدانند در صورت ایجاد تفاهم، آن ها در آرامش بیشتری زندگی می کنند. حداقل برای آرامش خود هم که شده در راه دستیابی به تفاهم تلاش کنند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟