اعتماد به همسر، افزایش محبت

زندگی مشترک با ازدواج آغاز می شود. در یک ازدواج موفق، زوجین پس از ازدواج به آرامش می رسند. بخشی از این آرامش مدیون اعتمادی است که بین آن ها برقرار می شود

اعتماد به همسر، افزایش محبت

زندگی مشترک با ازدواج آغاز می شود. در یک ازدواج موفق، زوجین پس از ازدواج به آرامش می رسند. بخشی از این آرامش مدیون اعتمادی است که بین آن ها برقرار می شود.

اعتماد به همسر، افزایش محبت

در جامعه ای که ممکن است هر روز مشکلی در اثر بی صداقتی برای افراد پیش آید، خانواده با ایجاد فضایی امن و با اعتماد، احساس آرامش و امنیت را فراهم می کند. در شرایط عادی، اعتماد به همسر می تواند آرامش و احساس امنیت را تقویت و شرایط روحی متعادل تری برای خانواده فراهم کند.

در زندگی، بدون تردید مشکلاتی برای افراد پیش می آید. داشتن فردی معتمد و نزدیک و در دسترس در هر شرایطی می تواند به طرق مختلف فشار مشکلات را کم کند. در بسیاری موارد بیان نکردن یک مشکل به دلیل عدم اعتماد مشکل را حاد تر می کند. فردی که خود درگیر مشکل است، گاه به دلیل درگیری و نزدیکی شدید با موضوع، نمی تواند نگاه کلی تری به مسأله داشته باشد و قدرت تحلیل مسأله را از دست می دهد. اما فردی که درگیری شدید با مسأله ندارد، می تواند مسأله را تحلیل و بررسی کند. در برخی موارد، نداشتن فرد معتمد باعث می شود که فرد به تنهایی درگیر مسأله ی خود بماند و نتواند برای حل مسأله اش اقدامی کند. همسری معتمد باعث می شود که فرد مساله را بازگو کند و چه بسا که راه حلی از فردی که دلسوز اوست پیشنهاد شود. در بسیاری موارد تعریف یک مساله باعث می شود که ابعاد مساله برای فرد روشن شود یا با سوالاتی که در باره مساله می شود مساله بهتر تعریف شود. بنابراین در شرایطی هم که همسر نتواند راه حلی مطرح کند، منجر به باز شدن مسأله و روشن شدن ابعادی از آن می شود که این احتمال حل مساله را افزایش می دهد. همچنین بیان مشکل برای فردی معتمد و دلسوز با کاهش اضطراب می تواند احتمال حل مساله را افزایش دهد. اعتماد در خانواده باعث می شود به طرق مختلف امکان حل مسائلی که پیش می آید بیشتر شود.

در زندگی مشترک بسیاری از مشکلات، دلخوری ها و درگیری ها ریشه در بی اعتمادی دارد. در صورت وجود اعتماد بین زوجین، حتی اگر حرفی ناخوشایند یا رفتاری نامطلوب مشاهده شود، تعبیر بدی نخواهد داشت و حداکثر ممکن است منجر به ارائه ی توضیحاتی شود. همچنین شکاکی ها و بی اعتمادی های بیان نشده در خانواده، می تواند منجر به رفتارهای تلافی جویانه و خشمگینانه شود و مشکلات را حاد تر کند. بنابراین وجود اعتماد باعث می شود در خانواده، مشکلات به شدت کاهش یابد و گاهی منجر به ارائه ی برخی توضیحات و روشنگری ها شود.

اعتماد بین زوجین، محبت بین آن ها را زیاد می کند. بین زوجین کشش ایجاد می کند و حس تنهایی را کاهش می دهد. در صورت نبوى اعتماد بین زوجین، هر کدام در کنار دیگری احساس تنهایی می کند و این احساس تنهایی می تواند حتی زمینه ی بروز برخی روابط ناسالم را فراهم کند.

اعتماد بین زوجین احساس احترام را برمی انگیزاند. این احترام در خانواده، فضایی امن برای فرزندان ایجاد می کند. همچنین وجود اعتماد بین زوجین، فرزندان را مثبت اندیش و با انرژی می کند، همان طور که بی اعتمادی آن ها را با احساس نا امنی و منفی اندیشی مواجه می کند.

بخشی از اضطراب های افراد، مواجه شدن با شرایط نا مناسب است. فردی معتمد، می تواند این احساس را در فرد به وجود بیاورد که او در مواجهه با مشکلات تنها نیست و همیشه یک حامی یا امدادگر یا حداقل یک همراه مطمئن در کنار اوست. این احساس، اضطراب های ناشی از مشکلات را کاهش می دهد و با افزایش اعتماد به نفس می تواند، زمینه ی رشد و شکوفایی و آغاز فعالیت های بزرگ را فراهم کند.

اعتماد بین زوجین در شرایط عادی، آرامش و امنیت فراهم می کند. اگر همسرتان به شما اعتماد داشته باشد باید در طول مدت معناداری از زمان با شما احساس راحتی و امنیت کند. برای ایجاد جو امن در منزل بهتر است به همسرتان به شکل کلامی و غیرکلامی آسیب نزنید و با او صادق و روراست باشید. این امر باعث می شود که در مواجهه با مسائل احتمال حل مسأله افزایش یابد و با احساس عدم تنهایی، حریم خانواده را محکم تر شده و بین آن ها محبت بیشتر می شود. همچنین با ایجاد احساس اعتماد به نفس می تواند زمینه ی رشد و شکوفایی و آغاز جهش های بزرگ در زندگی را فراهم کند. اعتماد به تدریج و ذره ذره جمع می شود، اما با کوچک ترین حرکت نادرست از بین می رود. زوجین باید با صداقت در جلب اعتماد و حفظ آن بکوشند و بدانند این اعتماد باید واقعی باشد، زیرا در زندگی زناشویی و مداومت ارتباطی آن ها، اعتماد های کاذب قطعاً برملا می شود.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟