لذت ،آرامش و عشق زیر یک سقف

روی سخن با کسانی است که به داشتن یک زندگی مشترک، با لذت و آرامش و البته هدفمند، علاقه مند هستند

لذت ،آرامش و عشق زیر یک سقف

روی سخن با کسانی است که به داشتن یک زندگی مشترک، با لذت و آرامش و البته هدفمند، علاقه مند هستند.

گفتگو میان همسران

بخش اعظم زندگی روزمره اغلب افراد، به گفتگو، تبادل نظر و بحث و سخن، سپری می شود. میزان گفتگوهای افراد به شخصیت آنها و دایره ارتباطات شان بازمی گردد. اما به طور کلی حرف زدن و در شرایط و موقعیتهای مختلف معنا پیدا می کند. مثلا در محیط یک خانواده، نحوه و میزان گفتگو میان زوجین و در درجه بعد، میان والدین و فرزندان، از اهیمت ویژه ای برخوردار است.

تحقیقات و پژوهش های زیادی صورت گرفته که نشان می دهند میزان گفتگو و دیالوگهای موجود در میان اعضای یک خانواده بر افزایش هم بستگی های خانوادگی و حس اعتماد و امنیت فرزندان موثر است و یا اینکه عنصر گفتگو میان زن و شوهر به عنوان معیاری برای معرفی زندگی موفق، نام برده شده است. البته کیفیت گفتگو بسیار مهم است و در برخی از مواقع سکوت کردن شایسته تر از بیان عبارات و جملات بی ارزش و سخیف است.

آنچه در این نوشتار مورد نظر است گفتگوی مفید و موثر است و این که در یک زندگی مشترک، گفتگو چه جایگاهی دارد.چنانچه زوجین از ابتدای زندگی مشترکشان، برای حرف زدن و شنیدن یکدیگر، موضوعیت و جایگاه قائل شوند، در هر شرایطی خود را ملزم می بینند که این اقدام را انجام دهند. مسلما طبیعت زندگی این است که همواره با افت و خیزهایی مواجه باشد و همین امر احتمالا در نحوه گفتگوی بین زوجین هم موثر است و ممکن است برخی از گفتگوها به مشاجره و جر و بحث کشیده شود. اما هنر یک زوج این است که گفتگوها را در شرایط تنش زا هم به سمت صلح و سازندگی پیش برند و به یاد داشته باشند که برای چه کنار هم هستند و قرار است از با هم بودنشان به کجا رسند و چه چیز را یاد بگیرند؟

روی سخن با کسانی است که به داشتن یک زندگی مشترک، با لذت و آرامش و البته هدفمند، علاقه مند هستند. کسانی که به دنبال تعالی روح و یا به زبانی ساده تر، به دنبال درست زندگی کردن هستند.به این افراد توصیه می شود که یک اصل مهم را در زندگی مشترک، همواره به خاطر داشته باشند و آن اصل این است که پنجره های وجود خویش را به روی همسرشان باز کنند. این بدان معناست که اگر زن و مردی باور داشته باشند که شریک زندگی برگزیده اند تا در سختی و خوشی در کنار او باشند، همه وجود خود را با وجود همسرشان معنا می کنند و او را نزدیکتر از هر کسی به خود می دانند. به این ترتیب برایشان مهم است که همسرشان چه دغدغه هایی دارد و به دنبال این هستند که به او کمک کنند و در مشکلات همراهش باشند. مسلما چنین زوجی، به پنهان کاری و سکوت در برابر یکدیگر نمی پردازند و نسبت به بازگو کردن مسائل و مشکلات و حتی خوشی هایی که در طی زندگی روزمره تجربه کرده اند، ابایی ندارند و حتی در برخی از موارد اصرار دارند که به هر بهانه ای که شده با یکدیگر به گپ و گفتگو بپردازند چون خود را آشناتر از هر آشنایی به یکدیگر، فرض می کنند.

لازم است که زوج ها باور کنند که صداقت، امری ملموس و دست یافتنی است و دلیلی ندارد که به هر بهانه ای این رکن مهم را در زندگی مشترک، نادیده گیرند

شاید شما هم خانم ها و آقایان زیادی را دیده باشید که از این موضوع سخن می گویند که در رابطه با برخی از مسائل نباید در حضور خانم ها یا آقایان حرف زد و حتی عده ای هم هستند که اطرافیان و دوستانشان را تشویق می کنند تا از درد دل هایشان و نیازهایشان برای همسر خود حرف نزنند چون ممکن است بیان برخی از مسائل موجب به وجود آمدن ذهنیتی برای طرف مقابل شود و به این ترتیب یک سلسله توهمات بی اساس در اذهان افراد شکل می گیرد که همه آنها موجب دوری و کمرنگ شدن صداقت میان زوجین می شود.

لازم است که زوج ها باور کنند که صداقت، امری ملموس و دست یافتنی است و دلیلی ندارد که به هر بهانه ای این رکن مهم را در زندگی مشترک، نادیده گیرند. آنچه بیش از هر چیزی مهم است دستیابی به حس زیبای خوشبختی و آرامش است که بخش زیادی از این احساس با صداقت زوجین، به دست می آید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟