زنها دوست دارن شوهرشون ازشون تعریف کنه

زنها دوست دارن شوهرشون ازشون تعریف کنه

زنها دوست دارن شوهرشون ازشون تعریف کنه
حس شنوايی فعال‌ترين حواس
درخانم هاست
دوست دارن علاقه شمارو
حين اينکه در اعمالتان میبینند
مکرراً از زبانتان بشنوند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟