قلب زن هاآیا میدو

قلب زن ها

آیا میدونستید که؟؟ قلب زن ها مهمترین اندام بدنشونه؟؟!!
اگر قلب یه خانوم به روی شوهرش بسته شده باشه،و یا از سمت شوهرش بی مهری و بی توجهی دیده باشه هر چقدر هم مرد

تلاش کنه و تماس جسمانی برقرار کنه به منظور رابطه زناشویی نه تنها زن تحریک نمیشه بلکه برایش آزار دهنده هم هست.
بدن یک زن با یک لمس تحریک نمیشه بر عکس آقایون.

خانومها اول باید قلبشون لمس بشه، مورد توجه قرار بگیرن،بهشون از قبل محبت بشه،اوقات خوشی را در کنار شما اقایون بگذرونن تا آمادگی رابطه زناشویی را داشته باشند.

آقایون وقتی یاد بگیرید چگونه قلب زنی را با عشق و محبت خودتون سیراب کنید این عشق در قسمت های دیگه بدن زن سرریز میشه ،و باعث میشه با تمام وجود ،شما را بخواد،

به قلب خانوم‌ها اهمیت بدین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟