زن ها اگر شاد باشند قلب خانه می

زن ها اگر شاد باشند قلب خانه می تپد

زن ها اگر موهایشان را شکل دهند، اگر صورتشان را آرایش کنند ، اگر لباسهای شاد بپوشند زندگی در خانه جریان پیدا می کند

زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند ، اگر شوخی کنند ، بخندند ، همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند

اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد

حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد

اگر ذره ای بی حوصله و ناامید به نظر برسد

تمام اهل خانه را به غم کشیده است آری زن بودن دشوار است
زنان ارمغان آور شادی ، گذشت و خنده اند

یادمان نرود قلب خانه باید بتپد

آقای محترم مواظب قلب خانه ات باش

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!