نقش ایمان در عشق به همسر

دوستی و علاقه محور و اساس خانواده است و اگر نباشد زندگی جهنمی سوزان و محیطی سرد و بی روح است، البته ابراز دوستی و محبت تنها به گفتن و لفظ نیست، گاهی احترام كردن، نوازش كردن، هدیه دادن و سوغات خریدن و این گونه حركات، نشانه عشق و دوستی است

نقش ایمان در عشق به همسر

دوستی و علاقه محور و اساس خانواده است و اگر نباشد زندگی جهنمی سوزان و محیطی سرد و بی روح است، البته ابراز دوستی و محبت تنها به گفتن و لفظ نیست، گاهی احترام كردن، نوازش كردن، هدیه دادن و سوغات خریدن و این گونه حركات، نشانه عشق و دوستی است.

همسر

بدون شک اساس خانواده عاطفه و محبت است و بدین خاطر گاهی گفتن كلمه"دوست دارم" شعله محبت را در درون خانه فروزان می كند و به زندگی ها روح و نشاط می بخشد. ابراز عشق و علاقه در محیط خانواده، میان دو همسر، یا میان پدر و مادر نسبت به فرزندانشان خانه را به بهشت تبدیل می كند. چه دوزخهای سوزانی كه معلول كمبود محبت و عاطفه فرزندان از جانب والدین است و حسرت شنیدن "عزیزم ،دلبندم تو را دوست دارم و..."سالها بر دل فرزندان می ماند و گرفتار عقده كمبود محبت می شوند.

ابراز علاقه علاوه بر محیط اجتماعی و روابط انسانی مسلمانان با یكدیگر در محیط خانه و میان افراد خانواده هم مطرح است. صفای زندگی به حاكمیت عشق و علاقه بر محیط زندگی و معاشرت است و اگر دوستی و علاقه نباشد زندگی جهنمی است سوزان و محیطی است سرد و بی روح. پیامبر اكرم(ص) می فرماید: اینكه مردی به همسر خود بگوید "تو را دوست دارم"هرگز از دل همسر بیرون نمی رود.

البته ابراز دوستی و محبت تنها به گفتن و لفظ نیست. گاهی احترام كردن، نوازش كردن، هدیه و سوغات خریدن و این گونه حركات،نشانه عشق و دوستی است.

رسول خدا(ص) می فرماید: كودكان را دوست بدارید و به آنان ترحم و شفقت نمایید. لطف و مهربانی به خردسالان گواه عشق و محبت نسبت به آنهاست. و ترحم،خود نشانه محبت داشتن به فرزندان است. در روایات بسیاری بوسیدن فرزند توصیه شده وبرای هر بوسیدن اولاد درجه ای در بهشت منظور گشته است.

در روایت آمده است، روزی حضرت رسول(ص) دو فرزندش امام حسن و امام حسین (ع) را بوسید. اقرع بن حابس كنار حضرت بود گفت؛ من ده فرزند دارم تا كنون هیچ كدام را نبوسیده ام!پیامبر خدا فرمود،من با تو چه كنم،كه خدا رحم و عطوفت را از دلت كنده است. در روایات متعددی هم به رعایت عدالت در بوسیدن و پرهیز از تبعیض و ابراز محبت به فرزندان تاكید شده است.

فرزندی كه از پدر و مادر محبت ندیده و سخن گرم و عشق آفرین نشنیده است،به این نتیجه می رسد كه دوستش ندارند و در خانه جایی برای او وجود ندارد و این عقده ها بعدها برای او چه پسر و چه دختر مشكل به بار می آورد.

فرزندانی كه از خانه فرار می كنند پسران و دخترانی كه جذب بر خوردهای عاطفی دشمنان دوست نما می شوند و به فساد می گرایند، اینها معلول فقدان محبت و عاطفه در درون خانواده می شوند و اگر فرزندان در محیط خانه از نظر عاطفی و محبت اشباع شوند، هرگز به دام شیادان كه با تور محبت به شكار جوانان و نو جوانان می پردازند نمی افتند.

امام صادق(ع) می فرماید: هر قدر ایمان مردی زیادتر باشد، دوستی او نسبت به همسرش بیشتر است و اما احادیثی كه از دوستی زن مذمت می كند مربوط به شهوت رانی و زن بازی و زن بارگی است و مربوط به افراط در اعمال غریزه جنسی و كشیده شدن به گناه و حرام است

اسلام توصیه فراوان به محبت بین زن و شوهر كرده است و از دید اسلام زن امانت خدا در نزد مرد است.

امام صادق(ع) می فرماید: هر قدر ایمان مردی زیادتر باشد، دوستی او نسبت به همسرش بیشتر است و اما احادیثی كه از دوستی زن مذمت می كند مربوط به شهوت رانی و زن بازی و زن بارگی است و مربوط به افراط در اعمال غریزه جنسی و كشیده شدن به گناه و حرام است.

نتیجه آنكه، حیات اجتماعی و شادابی محیط خانوادگی مدیون محبت و دوستی است. وقتی به كسی علاقه و محبت داریم چه همسر،چه برادر و خواهرمان،چه فرزندانمان،و...... چه هر انسان دیگری كه به دلیل داشتن فضیلتی و برخورداری از عملكردی شایسته و تحسین بر انگیز،محبوب ما شده و در خانه دلمان جای گرفته است این دوست داشتن و ارادت و عشق را بر زبان آوریم و در دل نگه نداریم. ابراز دوستی و اظهار علاقه، خود ما را هم مورد علاقه و محبت دیگران قرار می دهد. معاشرت گرم و محبت آمیز با دیگران، هنری است شایسته كه باید كوشید این ادب اجتماعی را فرا گرفت و به كار بست.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟