درست است که سر‌کار می‌روید و ه

درست است که سر‌کار می‌روید و هر روز در تلاش و زحمت برای رفاه حال خانم و خانواده هستید اما گاهی یک ساعت زودتر به خانه بروید یا با همسرتون در کافی شاپ یا پارکی قرار بگذارید و بگویید: "این زمان را به تو اختصاص دادم، هر صحبت یا کاری داری بگو عزیزم" و مطمئن باشید همسرتان با این جملات به حدی خوشحال می‌شود که قابل گفتن نیست.

کار کردن و پول درآوردن شما هم نشانه اهمیتی است که برای او قائلید اما این وقت اختصاصی و بیان آن، چیز دیگری است که هیچ خانمی حاضر نیست با دنیا عوضش کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟