خانم‎ها دوست دارند برای هر مهم

خانم‎ها دوست دارند برای هر مهمانی که می‌آید بهترین پذیرایی را داشته باشند

تا هم آبروی شما حفظ شود هم شأن کدبانوگری‌شان بدون خدشه باقی بماند

شمابا آوردن مهمان نا‌خوانده نشان می‌دهید به این مسئله توجه نکرده‌اید

خانه حریم خانم آن است

بنابراین با احترام وارد این حریم شوید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟