homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
خانوم‌هاجزئیات براشون مهمه پس

خانوم‌هاجزئیات براشون مهمه پس جزئیات روبه خاطر بسپارم وبه جزئیات اعتنا کنم

جزئیات رو به خاطر بسپارید؛زحمتی کشیده، اگر به خودش رسیده اگر غذایی درست کرده ازش تعریف کنید

بابت جزئیات تشکر و قدر دانی کنید؛بگید که دیده شد

جزئیات رو ببینیم وبه خاطر بسپاریم قدردانی کنیم وبیان کنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟