بازی کلاغ پر در زندگی

دلزدگی زناشویی یکی از بیماری های مزمن زندگی مشترک است که می تواند بسرعت انتشار یابد و اگر آنتی بیوتیک مناسبش مصرف نشود، باعث مرگ تمام پیوندهای عاطفی زن و شوهر می گردد

بازی کلاغ پر در زندگی

دلزدگی زناشویی یکی از بیماری های مزمن زندگی مشترک است که می تواند بسرعت انتشار یابد و اگر آنتی بیوتیک مناسبش مصرف نشود، باعث مرگ تمام پیوندهای عاطفی زن و شوهر می گردد.


همسر

هوای پاییز غمگینش کرده بود. از پنجره به کوچه نگاه کرد. باورش نمی‌شد روزی در این کوچه کنار هم راه می‌رفتند و صدای خش‌خش برگ‌ها در طنین خنده‌هایشان گم می‌شد. دستانشان را به هم می‌سپردند و رویاهای فردایشان را ورق می‌زدند. امروز دیگر دل و دماغی برای راه رفتن در هوای پاییزی باقی نمانده است. به کوچه نگاه می‌کند و مسیری که هر لحظه ممکن است مرد زندگی‌اش با قدم‌هایی از سر بی‌میلی به سمت خانه بیاید.

برگ های درختان که روی زمین می افتد، او را یاد رویاهایی می اندازد که یکی یکی روزی زمین افتاد. یاد عشقی که خشکید. به خودش که می آید چشمانش تر شده است. هرچه مرور می کند، به خاطر نمی آورد، در کدام سال، کدام ماه یا کدام روز، مهر و علاقه ای به آن زیبایی فراموش شد. کجا یکدیگر را گم کردند. زیر لب به یاد کودکی هایش زمزمه کرد: عشق، پر! محبت، پر! دوستت دارم، پر! دلم برایت تنگ شده، پر! زندگی بی تو برایم بی معناست، پر.

***

دلزدگی زناشویی یکی از بیماری های مزمن زندگی مشترک است که می تواند بسرعت انتشار یابد و اگر آنتی بیوتیک مناسبش مصرف نشود، باعث مرگ تمام پیوندهای عاطفی زن و شوهر می گردد. این بیماری یک عیب بزرگ دارد. آنقدر تدریجی اتفاق می افتد که در بیشتر مواقع تا مراحل پیشرفته اصلا متوجه آن نمی شوید اما یک حسن بزرگ دارد. با استفاده از واکسن می توان از آن جلوگیری کرد؛ واکسن هایی که بسیار ساده و قابل دسترس اند.

بهتر است قبل از آن که علائمی از این بیماری ببینید، واکسنش را استفاده کنید. ما طرز ساخت آن را به شما می گوییم:

در گام اول توقع تان را از زندگی و شریکی که انتخاب کردید، از تخیل به واقعیت بیاورید. چند توقع برای مثال می آورم و شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! همسرم باید ذهن مرا بخواند. او باید به طور مادرزاد بداند من چه سبک ابراز محبتی را دوست دارم، هر رفتاری را که من نمی پسندم، باید تغییر دهد و هزارها باید نانوشته دیگر که با واقعیت جور درنمی آید و زمانی که عملی نمی شود، شما گمان می کنید ایراد از زندگی تان است در حالی که نگرشتان مشکل دارد. مهم ترین گام برای دوری از دلزدگی زناشویی بالا نگه داشتن فاز هیجانی در خانه است. انسان ها نیاز دارند تا هیجان را تجربه کنند. وقتی همه چیز تکراری می شود، دلزدگی به سراغشان می آید. شما هم مستثنا نیستید. انرژی بالایی را در زندگی هزینه کنید. وقت بگذارید. از تغییر استقبال کنید و احساسات تان را بروز دهید.

انگشتش را روی شیشه گذاشت و زیر لب گفت: ناامیدی، پر! وقتی انگشتش را برداشت، عکس یک قلب روی شیشه حک شده بود. با خوشحالی ادامه داد: دعوا، پر! از تو خسته شده ام، پر! دوستت ندارم، پر! دلزدگی، پر!

همین نسخه ای که برای تهیه واکسن به شما داده شد، می تواند در صورت بروز دلزدگی، آن را درمان کند، اما همیشه پیشگیری راحت تر از درمان است. این شما هستید که حال و هوای خانه تان را تر و تازه نگه می دارید یا خود را آنقدر به روزمرگی می سپارید که اسیر دلزدگی می”‹شوید.

***

همسرش را دید که از انتهای کوچه می آید. حسی در درونش می گفت او هنوز این مرد را دوست دارد. دلش برای حرف های زیبای روزهای قبل، دلتنگی می کرد. نمی توانست به خودش دروغ بگوید، انگار هوای پاییز، هوایی اش کرده بود. انگشتش را روی شیشه گذاشت و زیر لب گفت: ناامیدی، پر! وقتی انگشتش را برداشت، عکس یک قلب روی شیشه حک شده بود. با خوشحالی ادامه داد: دعوا، پر! از تو خسته شده ام، پر! دوستت ندارم، پر! دلزدگی، پر!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟