آقایون سرعتتونو کم کنید؛

آقایون سرعتتونو کم کنید؛

شما چون کلی نگرید آماده میشید.میگیدبریم ...

ولی میبینید او بیست و پنج دقیقه‌است هنوز داره حاضر میشه

جیغ میزنید که مگههه عرووسی میخوایم برییییم ؟

اومدید گفتید آقا تالار که تموم شد ده شب دم در تالار؛حالا یک کم دیر تر اومده ؛

مگه نگفتم ده؟! الان ده و نه دقیقه‌است من اینجام.

عیبی نداره عیبی نداره ..او کلا خداحافظیش طول میکشه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟