آقایون میدونید نیاز عاطفی یعنی

آقایون میدونید نیاز عاطفی یعنی چی؟

یعنی آقای محترم شما از خونه داشتید میومدید بیرون خانومتون گفت سرم خیلی خیلی خیلی درد میکنه شب که میای خونه یک جمله بگو "چی شد"؟

نمیخواد اونو دکتر ببری فقط ازش بپرس چی شد سرت درد میکرد صبح
این یعنی شما برام مهمی ،این زندگی برام مهمه ،این ارتباط عاشقانه برام مهمه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟