سه وعده، هر روز، دوستت دارم!

ما راجع به اصول موفقیت در زندگی صحبت خواهیم کرد. بعد از شرح هر کدام از اصول، تکنیک ها و پیشنهاداتی برای اجرای بهتر آن اصل در زندگی مطرح می کنیم مروری بر این اصول می تواند یک دید کلی برای ما ایجاد کند که قرار است به کدام سو حرکت کنیم

سه وعده، هر روز، دوستت دارم!

ما راجع به اصول موفقیت در زندگی صحبت خواهیم کرد. بعد از شرح هر کدام از اصول، تکنیک ها و پیشنهاداتی برای اجرای بهتر آن اصل در زندگی مطرح می کنیم مروری بر این اصول می تواند یک دید کلی برای ما ایجاد کند که قرار است به کدام سو حرکت کنیم.

محبت به همسر

_اصل قدرت خواست و اراده انسان

_اصل انتخاب و شناخت

_اصل شخصیت زندگی و عشق

_اصل استقلال (خانواده سوم)

_اصل تفاهم (زبان مشترک)

_اصل برنامه ریزی مشترک

_اصل دعوا و حل مشکلات زندگی

_اصل اخلاق، معنویات، انرژی مثبت

_ اصل یادآوری و خاطرات

_اصل بهبود مستمر

_اصل روابط اجتماعی موفق

_اصل سلامت جسم و روح

_اصل رابطه جنسی موفق

_اصل روابط فیزیکی و عاطفی

_اصل گفتگو، صداقت و صراحت

_اصل طبیعت و نشاط

به طور کلی باید گفت رعایت برخی اصول و عدم توجه به برخی اصول، دقیقاً همان نقاطی است که باعث خشکی جوانه عشق در زندگی ها می شود .

فرض کنید یک جوانه به آفت دچار شده باشد، طبیعی است که خیلی سریع باعث خشکیده شدن گل می شود. حال اگر زحمت زیادی بکشیم و از آفت جلوگیری کنیم، اما به دلیل توجه به جلوگیری از آفت، یادمان برود به گلمان آب بدهیم، چه اتفاقی می افتد؟ حال اگر بخواهیم هم آفت کشی کنیم و هم آب بدهیم، اما یادمان برود به موقع گل را از گلدان کوچک به گلدان بزرگ تر منتقل کنیم چه ؟

پس واضح است که باید همه اصول را به اندازه مورد نیاز مورد توجه قرار دهیم . اگر هر کدام از آنها را فراموش کنیم، یعنی از همان نقطه ضربه می خوریم . یعنی ممکن است جوانه عشق زندگی ما دقیقاً از همان آفت و از نبود توجه کافی به همان اصل نابود شود ! پس باید خیلی مراقب بود.

در مطالب بخش خانواده ایرانی تبیان به هر کدام از این اصول پرداخته ایم اما اینبار می خواهیم به طور اختصاصی یک برنامه ی روزانه برای زندگی عاشقانه به شما پیشنهاد کنیم.

جملاتی كه باعث احساس عشق در همسرتان می شود را فراموش نکنید.می توانید در تقویم تان بنویسید تا دوستت دارم؛ به تو احتیاج دارم؛ از این كه با تو هستم احساس خوشحالی می كنم.....

روزی 3 دقیقه به همسر خود 3 وعده غذای عشق دهید:

1. توجه 2. عاطفه 3. سپاسگزاری

وعده اول صبح قبل از این كه از تخت خود بیرون بیاید، به او لبخند بزنید.

وعده دوم میان روز با گفتگوی تلفنی با همسرتان می باشد.

وعده سوم قبل از این كه بخوابید حتما از او بابت زحماتش تشكر كنید.

در ضمن حتما میان وعده غذایی عشقی را یادتان نرود:

میان وعده عشق به شرح زیر است:

** وقتی از كنار او رد می شوید حتما زیبا از او استقبال كنید.

** یك تلفن فوری بزنید و بگویید دوستت دارم.

** او را تحسین كنید چقدر خوشگل شده ای.

** با یك نگاه یا لبخند عشق خود را نشان دهید.

** یادداشتهای عاشقانه یا پیام عاشقانه به همسرتان بدهید.

** جملاتی كه باعث احساس عشق در همسرتان می شود را فراموش نکنید.می توانید در تقویم تان بنویسید تا

دوستت دارم؛ به تو احتیاج دارم؛ از این كه با تو هستم احساس خوشحالی می كنم ؛ تو تنها زن یا مردزیبای منی؛ هیچ كس برای من مثل تو نمی شود؛ نمی دانم بدون تو چكار می كردم ؛ تو جواب دعاهای منی؛ تو خیلی خوبی؛ تو مرا خوشبخت می كنی؛ برای هر كاری كه انجام میدهی متشكرم.

آرزوی ما خوشبختی شماست.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟