برای خانوم کمک یعنی محبت <

برای خانوم کمک یعنی محبت

مثلا یک خانومی می‌خواد یک چیزی بلندکنه شوهرش میگه بذار من بگیرم؛میگه ا دوسم داره .

کمک کنید به خانوما داوطلبانه ؛بگید کمک نمیخوای خانوم ؟کاری نداری ؟احساسشو لااقل بدید که من حامیتم پشتتم مراقبتم .امتیاز شما به این مطلب کدام است؟