خانوم ها رابطه گرا هستند

خانوم ها رابطه گرا هستند

آقایون محترم خانوما رابطه رو دوست دارن پس اصل این همراهیه مهمه

آره یه وقتایی به خاطر اشتغالاتمون همراهی ممکن نیست بالاخره ما اشتغالات خودمونو داریم و اولویت های خودمونو ولی در غیر از اون همراهی کنیم

مردها هدف گران و به دنبال نیاز های غریزیشون و رسیدن به هدف؛در صورتی که خانوم این رابطه رودوست داره واسه همین باید رابطه رو مدیریت کرد و سرعتشو کمتر کرد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟